Minikurs i rapportsystemet Artsobservasjoner og Artskart

Bli med og kartlegg norsk natur! Alle kan delta. Lær hvordan du bruker GPS og legger inn observasjoner i dataprogram.

Det er stort behov for kartlegging av hvilke arter som finnes hvor i Norge. Vi inviterer derfor alle til å bli med på et minikurs i kartlegging, der vi både lærer å kartlegge i felt og å legge inn våre funn på nettstedet artsobservasjoner.no.

Artsobservasjoner er den nasjonale databasen over arter der alle kan legge inn sine funn, uansett hvor du er i landet. Vi håper mange vil lære seg å bruke dette verktøyet – det er enkelt og brukervennlig.

Først går vi ut i Botanisk hage og lærer oss hvordan vi med GPS kan stedfeste planter, sopp eller moser. Etterpå blir det opplæring innendørs i hvordan man legger inn observasjoner og hvordan verktøyet brukes. Ta gjerne med egen PC hvis du har.

Artsobservasjoner er en tjeneste for rapportering av artsfunn. Den er uavhengig, i den forstand at det er rapportøren selv som bestemmer hva som rapporteres, og som eier sine rapporterte artsfunn etterpå. De rapporterte artsobservasjonene kan fritt brukes av alle; allmennheten, forskere, organisasjoner og myndigheter. Disse utgjør et viktig bidrag i arbeidet med Norsk rødliste arbeidet.
Observasjoner av sensitive arter er forbeholdt rapportøren, ansvarlige personer i organisasjonene og Artsdatabanken. Alle funn blir publisert først og kvalitetssikres etterpå.

Legg til ekstern kalender…