Utstillingsåpning: Climbing Invisible Structures-Ritualised Disciplinary Practices in Social Life

Velkommen til åpning av CLIMBING INVISIBLE STRUCTURES – Ritualised Disciplinary Practices in Social Life!

Utstillingen åpnes av ambassadør Izolda Bričkovskienė, fra Litauens ambassade i Oslo.

Kunstnere: Mo Abd-Ulla (NO), Eglė Budvytytė (LT), Tanya Busse (NO), Victoria Durnak (NO), Gunnhildur Hauksdóttir (IS), Berglind Jóna Hlynsdóttir (IS), Saulius Leonavičius & Vida Strasevičiūtė (LT), Robertas Narkus (LT), Augustas Serapinas (LT), Kristin Tårnesvik (NO)

Uttrykket «Climbing Invisible Structures» – på norsk å overkomme eller klatre opp usynlige strukturer – fremkaller tanken ikke bare på noe som er skjult, men også på noe som er bratt og utilgjengelig. Idéen om å overkomme slike strukturer innbyr til refleksjon over de komplekse, mangefasetterte og ofte usynlige forhold som styrer våre liv. For hvilke sosiale mønstre preger for eksempel karrierevalg, levesett eller kunstproduksjon? Og er våre mellommenneskelige relasjoner egentlig allerede innrettet etter etablerte maktforhold, uuttalte regler og ritualer? Hvordan kan vi vite at det vi tar for gitt, det som fremstår for oss som naturlig, ikke er konstruksjoner og falsk bevissthet?
De ulike arbeidene i utstillingen tar, hver på sin måte, for seg ulike aspekter ved tilværelsen, kunsten og samfunnslivet. De undersøker eta- blerte praksiser, idésystemer og ritualer. De manipulerer og forstyrrer fast- satte tenkemåter og handlingsmønstre. Hensikten er selvfølgelig ikke å grunnfeste nye, men å åpne for undring og samtidig reise spørsmål ved legitimiteten til eksisterende konvensjoner og etablerte institusjoner.

Kuratorer: Eglė Mikalajūnė and Samir M’kadmi
Organisert av: Nida Art Colony of the Vilnius Academy of Arts, Litauen

SIDEPROGRAM:
Søndag 12. februar 13–14: Kunstnerisk presentasjon ved Robertas Narkus, og omvisning i utstillingen med kurator Eglė Mikalajūnė

Søndag 12. mars 13–14: Kunstnersamtale med Victoria Durnak, og omvisning i utstillingen med kurator Samir M’kadmi. Enkel servering med varm suppe!

Climbing Invisible Structures springer ut av et residens- og utstillingsprogram initiert av Nida Art Colony of the Vilnius Academy of Arts, Litauen, og er et samarbeid mellom Akershus Kunstsenter, Nordisk Kunstnersenter i Dale (NKD), Office for Contemporary Art (OCA), Residency Centre YO YO, Žeimiai Manor (Litauen), Skaftell Center for Visual Art, Seyðisfjörður (Island). Prosjektet er støttet av EEA Grants, Lithuanian Council for Culture, Lietuvos Respublikos Kulturos Ministerija (Litauen Kulturdepartement). Prosjektet er kuratert av Samir M’kadmi og Eglė Mikalajūnė.

///

Please join us for the opening of CLIMBING INVISIBLE STRUCTURES – Ritualised Disciplinary Practices in Social Life!

Ambassador of the Embassy of the Republic of Lithuania, Izolda Bričkovskienė will open the exhibition.

Artists: Mo Abd-Ulla (NO), Eglė Budvytytė (LT), Tanya Busse (NO), Victoria Durnak (NO), Gunnhildur Hauksdóttir (IS), Berglind Jóna Hlynsdóttir (IS), Saulius Leonavičius & Vida Strasevičiūtė (LT), Robertas Narkus (LT), Augustas Serapinas (LT), Kristin Tårnesvik (NO)

The expression “Climbing Invisible Structures” invokes something steep and hidden, something vertiginous and inaccessible. The idea of coping with such constructions, invites us, artists and participants, to reflect on the complex, multilayered and often imperceptible relationships that govern our lives and relationships. For what sort of social structures dictate things like career choice, way of life, or art productions? And can we be sure that our human relations, in fact, are not already organized according to pre-established power relationships, unstated rules and rituals? How can we know that what we take for granted, that which appears so natural, are actually social constructions and false consciousness?
The various works in this exhibition, each in a very distinct way, investigate different modes of existence, aspects of art production, and social life. They explore deep-rooted practices, conceptual systems, and rituals. They manipulate, disorganize, and disrupt fixed ways of thinking and patterns of behavior. Of course, the aim is not to establish new ones, but to puzzle, to make us wonder, and by the same token to raise questions about the legitimacy of existing conventions and established institutions.
The works in this exhibition point to a wide range of ritualised practices, connecting actions by people who lived a long time ago with contemporary rituals. Ranging from social and spiritual practices, which are familiar to everyone, to contemporary strategies framing the conditions of art production and management, they investigate, explore, question, disrupt, modify and fictionalise established beliefs, disciplines and daily habits, and outline directions for new ones.

Curators: Eglė Mikalajūnė and Samir M’kadmi

Organiser: Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts

SIDE EVENTS:
February 12, Sunday, 1-2 pm: performative presentation by Robertas Narkus & guided tour with the curator Eglė Mikalajūnė

March 12, Sunday, 1-2 pm: artist talk by Victoria Durnak and guided tour with the curator Samir M’kadmi

///

This exhibition is part of a two-year-long residency and exhibition project involving six institutions in three different countries: Iceland, Lithuania and Norway. Ten artists have been invited to do residencies and to create works for four exhibitions in Vilnius, Nida, Žeimiai (Lithuania) and Lillestrøm (Norway). This exhibition presents works by all participating artists. This is the fourth and the last exhibition of the project.

Other exhibitions of the project:
29 April – 15 May 2016, Underground Water Reservoir, Vilnius, Lithuania
21 May – 19 June 2016, VAA Nida Art Colony, Lithuania
30 July – 28 August 2016, Žeimiai Manor Estate, Jonava district, Lithuania

Project Partners: Nordic Artists’ Centre Dale, Norway; Office for Contemporary Art, Oslo, Norway; Residency Centre YO YO, Žeimiai Manor Estate, Jonava district, Lithuania; Skaftfell – Center for Visual Art, East Iceland, Seyðisfjörður, Iceland.

Vilnius Academy of Arts‘ project “Discipline today. Residency Exchange and Exhibitions”, project no. EEE-LT07-KM-01-K-01-035, benefits from a grant through the EEA Financial Mechanism and Lithuanian State programme LT07 “Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage”. The project is also financed by the Lithuanian Council for Culture.

Legg til ekstern kalender…