Climbing Invisible Structures - Ritualised Disciplinary Practices in Social Life

Uttrykket «Climbing Invisible Structures» – på norsk å overkomme usynlige strukturer – fremkaller tanken på noe skjult og utilgjengelig. Idéen om å overkomme slike strukturer innbyr til refleksjon over de komplekse, mangefasetterte og ofte usynlige forhold som styrer våre liv. For hvilke sosiale mønstre preger for eksempel karrierevalg, levesett eller kunstproduksjon? Og er våre mellommenneskelige relasjoner allerede innrettet etter etablerte maktforhold, uuttalte regler og ritualer?

De ulike arbeidene i utstillingen tar, hver på sin måte, for seg ulike aspekter ved tilværelsen, kunsten og samfunnslivet. De undersøker etablerte praksiser, idésystemer og ritualer. De manipulerer og forstyrrer fastsatte tenkemåter og handlingsmønstre. Hensikten er ikke å grunnfeste nye, men å åpne for undring og reise spørsmål ved legitimiteten til eksisterende konvensjoner og etablerte institusjoner.

Kuratorer: Eglė Mikalajūnė and Samir M’kadmi
Organisert av: Nida Art Colony of the Vilnius Academy of Arts, Litauen

Climbing Invisible Structures springer ut av et residens- og utstillingsprogram initiert av Nida Art Colony of the Vilnius Academy of Arts, Litauen, og er et samarbeid mellom Akershus Kunstsenter, Nordisk Kunstnersenter i Dale (NKD), Office for Contemporary Art (OCA), Residency Centre YO YO, Žeimiai Manor (Litauen), Skaftell Center for Visual Art, Seyðisfjörður (Island). Prosjektet er støttet av EEA Grants, Lithuanian Council for Culture, Lietuvos Respublikos Kulturos Ministerija (Litauen Kulturdepartement). Prosjektet er kuratert av Samir M’kadmi og Eglė Mikalajūnė.

///

Please join us for the opening of CLIMBING INVISIBLE STRUCTURES – Ritualised Disciplinary Practices in Social Life!

Artists: Mo Abd-Ulla (NO), Eglė Budvytytė (LT), Tanya Busse (NO), Victoria Durnak (NO), Gunnhildur Hauksdóttir (IS), Berglind Jóna Hlynsdóttir (IS), Saulius Leonavičius & Vida Strasevičiūtė (LT), Robertas Narkus (LT), Augustas Serapinas (LT), Kristin Tårnesvik (NO)

The expression “Climbing Invisible Structures” invokes something steep and hidden, something vertiginous and inaccessible. The idea of coping with such constructions, invites us, artists and participants, to reflect on the complex, multilayered and often imperceptible relationships that govern our lives and relationships. For what sort of social structures dictate things like career choice, way of life, or art productions? And can we be sure that our human relations, in fact, are not already organized according to pre-established power relationships, unstated rules and rituals? How can we know that what we take for granted, that which appears so natural, are actually social constructions and false consciousness?
The various works in this exhibition, each in a very distinct way, investigate different modes of existence, aspects of art production, and social life. They explore deep-rooted practices, conceptual systems, and rituals. They manipulate, disorganize, and disrupt fixed ways of thinking and patterns of behavior. Of course, the aim is not to establish new ones, but to puzzle, to make us wonder, and by the same token to raise questions about the legitimacy of existing conventions and established institutions.
The works in this exhibition point to a wide range of ritualised practices, connecting actions by people who lived a long time ago with contemporary rituals. Ranging from social and spiritual practices, which are familiar to everyone, to contemporary strategies framing the conditions of art production and management, they investigate, explore, question, disrupt, modify and fictionalise established beliefs, disciplines and daily habits, and outline directions for new ones.

Curators: Eglė Mikalajūnė and Samir M’kadmi

Legg til ekstern kalender…