The Space Between Here and There - Ariel Reichman/Siri Hermansen

Om utstillingen:
Utstillingen The Space Between Here and There presenterer to kunstnere som møtes i et felles erfaringsfelt, der deres egne observasjoner fra opphold i Jerusalem omgjøres til kunstneriske handlinger. Konfliktsonens alvorlige konsekvenser ligger som en grunntone i utstillingen, men blikket til kunstnerne bringer betrakterne til andre steder.
Et eksempel er Siri Hermansens film Dreaming in the Stonebed Valley, som tar utgangspunkt i Jerusalem Bird Observatory, etablert av israelske aktivister i protest mot okkupasjonspolitikken på Vestbredden. Deres tilnærming er at byggeaktiviteten i området fratar millioner av trekkfugler en mulighet til å hvile på sin ferd mellom Asia og Europa to ganger i året. Filmen gir også et innblikk i grensekontrollen mellom Betlehem og Jerusalem. For å unngå de lange morgenkøene ved kontrollen, har en gruppe palestinere bygget soveplasser av stein i en olivenlund på den israelske siden av grensen, noe som skaper bemerkelsesverdige endringer i naturen.
Også i Ariel Reichman sine arbeider er blikket rettet utover. Et maleri av en blå himmel med hvite skyer viser seg å være en himmel etter missilskyting, der skyene viser seg å være resultat av missiler som kolliderer. Andre arbeider bringer frem assosiasjoner til en mur, men Reichman sine betongsøyler gir neppe beskyttelse. Kanskje blir de heller et bilde på den usikre situasjonen som området er preget av? Et annet aspekt ved Reichmans arbeider er hvordan vi oppfatter verden gjennom en filtrert skjerm, som skaper distanse til betrakteren og bidrar til en umuliggjøring av en reell sansning. Spørsmålet blir da hvordan det filtrerte perspektivet påvirker vår forståelse av en fjern virkelighet. For hvordan er det å leve et liv der angst og uro er like naturlig som livet selv? Kan man venne seg til situasjonen? Darwin skal ha uttalt at det ikke er de sterkeste som overlever, eller de mest intelligente, men de artene som er mest tilpasningsdyktige.
I utstillingen i Akershus Kunstsenter er det rommet mellom ytterpunktene, «the space between», som utforskes. På den måten kan verkene betraktes som et forsøk på å forstå menneskelige overlevelsesstrategier knyttet til universelle forhold, og ikke minst bringe andre blikk inn i en konflikt dominert av polariserte fremstillinger.

Utstillingen er kuratert av Rikke Komissar.

Legg til ekstern kalender…