Struktur og rom i japansk samtidsarkitektur

Velkommen til foredrag av arkitekt Neven Mikac Fuchs fra Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo! I dette foredraget skal han fortelle om den fremvoksende og nyskapende generasjonen av japansk samtidsarkitekter.

Struktur og rom i japansk samtidsarkitektur

Den tyske arkitekten Bruno Taut skrev for lenge siden at japansk arkitektur gjennom tidene egentlig uttrykker en fantasiens kultur. Den viser oss hvordan den spennende sammenvevingen av fantasi og hverdagens virkelighet gjør begge rikere og mer fruktbare. På denne måten skaper den japanske arkitekturen en ‘produktiv estetikk’ som viser seg å være enda mer produktiv når den knytter seg til naturen og bylivet. Den viser et utpreget ‘estetisk bilde’ av hverdagsritualer og seremonier, den spenner over natursykluser og forskjellige former for menneskelig tilværelse og avdekker en særegen klarhet: svært ren og ubesudlet på utsiden, men samtidig veldig sammensatt i sin indre struktur. Gjennom samtidsarkitektur av Kazunari Sakamoto, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, Atelier Bow Wow, Go Hasegawa, Junya Ishigami, Maki Onishi og andre, viser de åpne Japanske husene en inspirerende, høyt kultivert følsomhet for produksjon av arkitektoniske rom som åpner nye perspektiver.

Foredraget er åpent for alle og har fri entre, velkommen!

Legg til ekstern kalender…