Teknisk museum: Forfattermøte om tvangsarbeid 1940-45

Grossraum: NSB, Tvangsarbeid og Hitlers polarjernbane

Hvilket ansvar hadde NSB for utnyttelsen av krigsfanger i Norge? Forfatterne Ketil Gjølme Andersen og Bjørn Westlie diskuterer NSB, Organisasjon Todt og byggingen av Hitlers polarjernbane ut fra ulike ståsted: Hvordan skal vi forstå NSBs rolle?

Ordstyrer Synne Corell

I 1942 forlangte Adolf Hitler at Nordlandsbanen skulle forlenges 1200 kilometer nordover, til Kirkenes.

Oppdraget ble gitt til Organisasjon Todt (OT), som hadde 26 000 krigsfanger til disposisjon for å utføre arbeidet. For å lykkes med byggingen, var OT avhengig av et nært samarbeid med NSB.

Westlie utga i 2015 boka «Fangene som forsvant. NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen». Ketil Gjølme Andersen er kurator for utstillingen Grossraum og arbeider med en monografi om Organisasjons Todt i Norge.

Se utstillingen Grossraum – tvangsarbeid i Norge under 2. verdenskrig på Teknisk museum!

Legg til ekstern kalender…