Dengin, Hellem, Sandvig, Wikborg, Fernløf, Aspaas, Ustvedt, Hermansen, Sire & Nikolaysen.

Yvonne Dengin / Som hagedesigner er Yvonne naturlig opptatt av landskap og utemiljøer. Hun henter inspirasjon fra utemiljøer med spesiell stemning og atmosfære, gamle trær, gamle hus, tekstur og detaljer preget av tidens tann. Elementer som vitner om levd liv og kan bære på historier. Motivene er primært abstrahert landskap med noen realistiske detaljer, med fokus på lysets skiftninger, interessant tekstur, gode former og spennende fargekombinasjoner.

Yvonne maler med akryl på lerret. Prosessen utvikles intuitivt gjennom utprøving av farger. Ulike strøk og fargekombinasjoner utforskes og påføres lag på lag og vaskes av til det oppstår interessante partier i flaten. Neste steg i prosessen skjer mer kontrollert, gjennom å tilføre bestemte former, linjer og farger for å skape harmoni, stemning og dybde i motivet.

Annelise Hellem / Hun henter inspirasjon fra fargene på hav og himmel og nyansene som oppstår og endres i takt med årstider og klimatiske forhold. Bildene er stort sett fargesterke med en forkjærlighet for det blågrønne. Arbeidene er i hovedsak abstrakte på kvadratiske formater.

Gjennom å utforske fargetoner og penselstrøk og ved å male lag på lag utforskes tilfeldighetene som oppstår underveis i prosessen. Det ferdige maleriet er en kombinasjon av det intuitive og det bevisste. Hellem ønsker å gi betrakteren en opplevelse av letthet og glede.

Anniken Sandvig / Anniken Sandvig er født og oppvokst i Oslo. Hun bor og arbeider i Lommedalen. Hun er utdannet ved Institutt for tekstil ved Kunsthøgskolen i Oslo og har arbeidet med vev. De siste årene har hun utforsket maleriet, noe som åpner for et mer spontant uttrykk.

Sandvig henter sine motiv fra naturen og fascineres av den konstante bevegelsen som fins der. Hun prøver å beskrive de flyktige øyeblikkene hvor farger og former viskes ut og smelter sammen til nye farger, nye former. Det er slike øyeblikk av forgjengelighet og tid hun utforsker i sine malerier. Selve prosessen med å lage bilder er for henne det mest interessante. Det begynner ofte med en skisse fra skisseboka eller et foto fra mobiltelefonen. Inntrykkene bearbeides videre i atelieret. Hun arbeider raskt, legger lag på lag og fargeflater mot fargeflater og gir seg ikke før arbeidet har fått skissens letthet og bevegelighet i seg. Sandvig arbeider i hovedsak med akryl. Hun befinner seg i et kunsthistorisk landskap mellom den abstrakte ekspresjonismen og det oppløste landskapsmaleriet.

Anniken Sandvig er medlem av NBK. Hun har tidligere stilt ut i Galleri Kunstristen, Kunsthåndverkerne i Kongensgate, og hun har deltatt i flere gruppeutstillinger i inn og utland. Hun er innkjøpt av Norsk kulturråd.

Cecilie Wikborg / Cecilie Wikborg ble født Oslo i 1955. Hun henter ofte sine motiver fra foto og minner, fra nære omgivelser og fra tette relasjoner. I den senere tid har hun hatt fokus på isolerte figurer i et abstrahert landskap.

Fargevalget veksler mellom det fargesterke og sarte duse klanger. Akryl på lerret har de siste årene vært det mest brukte mediet.

Inger Lise Fernløf / Hun ble født i Sarpsborg i 1959. Inger Lise har alltid vært glad i naturen og bruker den som en inspirasjonskilde. Hun er opptatt av fargene, hvordan de kan gi oss energi og foretrekker å formidle dette i store format. I sine malerier bruker hun ofte lag på lag med maling, teknikker som gir en grov struktur og farger som fremkaller en stemning i det abstrakte. Maleriene hennes utvikles gjennom mye utforsking av valører og flater og skapes under denne prosessen.

Ruth-Kristin Brekke Aspaas / Jeg finner inspirasjon i min personlige søken etter svar på hvordan universet henger sammen og hva min rolle som menneske kan være i det. Jeg er fascinerert av Rothkos’s maleriske, uutgrunnelige og vakre flater og Hilma af Klint sine sanselige, energetiske og vakre bilder. Jeg opplever at Hilma sine arbeider rommer, samt bygger bro mellom, vitenskap og spiritualitet. Min egen nysgjerrighet på denne sammenhengen driver arbeidet mitt.

Jeg ønsker å utrykke en oppdagelse, en innsikt eller en stemning. Jeg eksperimenterer med abstrakt og figurativ utrykksform, fra små skisser til større formater. Jeg jobber på lerret og papir med blyant, kull, kritt, pastel, akryl og organiske pigmenter.

Tanja Ustvedt / Jeg maler figurative bilder og det er nesten alltid mennesker (som oftest menn) som er motivet. Jeg er interessert i hvordan kroppsspråk, måten å gå og stå på, uttrykker egenskaper og personlighet. Mennene i mine bilder uttrykker «maskuline» egenskaper som selvsikkerhet og selvstendighet, men også lekenhet. Det er ofte figurer med status, som blir sett opp til; lege, politimann, fotballtrener, rapp-artist, forretningsmann. Jeg eksperimenterer med å plassere mannsfigurene inn i ulike kontekster. I noen bilder poserer de stolt foran bilene sine, et symbol på status og makt. Ofte er de uten ansiktstrekk, det er ikke personene, men kroppsholdningen og det de representerer som interesserer meg. Jeg maler for det meste med akryl på lerret. Som oftest bruker jeg brukne, dype farger, fordi det passer til stemningen jeg ønsker å formidle; tyngde, autoritet og autonomi. Jeg ønsker at maleriene mine skal vekke nysgjerrighet; hvem er denne mannen, hvorfor befinner han seg i dette miljøet og hvor er han på vei?

Tone Hermansen / Tone Hermansen er kolorist. Hennes gjennomgangstema er Mellom steder. Det er geografiske steder som Lillehammer og Lofoten, eller mentale tilstander. De siste par årene har hun arbeidet med ville vekster og planter fra egen hage. Hun går tett på motivet, tegner, fotograferer og bearbeider bildene gjennom serielt arbeid – slik som her i serien Kaprifol. Hun søker seg bort fra det realistiske og går dypere, hvor kunsten blir et rom for refleksjon og bearbeidelse.

Tone Hermansen finner dessuten mening i tekster fra Aristoteles i spørsmål knyttet til sjel og livsrytmer.

Toril Sire / Toril Sire er født og oppvokst i Oslo. I 2016 flyttet hun til Nannestad kommune. Bildene hennes er abstraherte motiver, men formene er fortsatt gjenkjennelige. Hun jobber både intuitivt , men også etter skisser. Bildet utvikler ser underveis og uttrykket kan ofte endre karakter på veien. Hun lager strukturer slik at flatene får spennende elementer og hun fasineres av hvordan fargeklanger kan skape stemninger og følelser. Inspirasjon til bildene henter hun fra reiser, i naturen, fra bøker og møte med mennesker. Farger er også en viktig kilde til inspirasjon.

Hus er en stor lidenskap. Spesielle og annerledes hus, hus som har levd, som vinden har gjort skeive, rare, slitne og falleferdige hus. Det er noe vakkert med det som ikke er perfekt. Det dukker ofte opp hus i Toril sine bilder. Hun ønsker at bildene hennes skal berøre og vekke følelser. At de kan insiprere og glede, men også vekke nysgjerrighet.

Unni Nikolaysen / Unni arbeider hovedsakelig med maleri som uttrykksmåte. Hun veksler mellom ulike teknikker, olje, akryl og akvarell, og er opptatt av å utforske mulighetene innenfor hver teknikk. Motivene hentes fra personlige opplevelser og inntrykk. Hun tar ofte utgangspunkt i egne fotografier, som bearbeides og forenkles til skisser for senere malerier. Disse kan være naturalistiske, eller gå i en mer abstrakt retning.

Unni er opptatt av å studere lysvirkninger, og landskapsmotiver forekommer ofte. Jordfarger og blåfarger i forskjellige kombinasjoner spiller en viktig rolle i arbeidet med landskapsmalerier. Andre motiver kan være nærstudier av gjenstander, strukturer og mønstre, eller deler av bygninger.

Velkommen til vernissage 22. april kl. 15.00
Åpningstider ellers: Onsdag til søndag 13.00 til 17.00
Utstillingen henger til og med fredag 5. mai.

Bilde: Yvonne Dengin

Legg til ekstern kalender…