Diktkurs med Gro Dahle

18. – 20. september 2017

TImeplan:

Mandag 18. september kl 11
Kl 11 – 14

Innledning og kort presentasjonsrunde

Grunnleggende spørsmål: Hva er et dikt egentlig?

Populær-dikt/folkelige dikt vs kunst-dikt/høy-kvalitets-dikt

Egenart og personlig uttrykk: Temperament, personlighet,
”egen tut på hornet” Det rareste? Det som er mest deg? Egen stemme?

Dimensjon
Ladning, at noe føles viktig, at noe står på spill

Ulike typer dikt: Barnedikt? Voksendikt? Dikt for eldre? Avisdikt?
Ulike kriterier, ulike krav
Spørsmålsdikt / Gåtedikt
Oppramsingsdikt, listedikt
Haikudikt, 3-linjere
Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt
Dyredikt
Bydikt
Kontrast-dikt
Taledikt, hyllestdikt
Aforismer
Definisjonsdikt / beskrivelsesdikt
Tulledikt / lekedikt
Politiske dikt, religiøse dikt, budskapsdikt
Monolog
Gjennomgang

Lunsj 14 – 15

Ettermiddagsøkt (kl 15 – 17): Trender og perioder i modernismen
Futurismen -05 (moderne-lyd-hermings-dikt)
Dadaismen -10 (ordposen/hattedikt)
Surrealismen -20 (friskrift, automatskrift)
Ekspresjonismen -40, -50
Imagisme –30 -80t
Impresjonismen -50, -60
Systemdiktet -60, -70
Konkretismen -60, -70
Politiske dikt -70
Bildedikt, -80
Kort-prosa, horisontale dikt -90
Postmodernismen -90, -00
Kombinasjons-språk/fagspråk-koblinger -90
Dokumentarismen -90, -00
Samfunnsfenomener -00
Hverdagsdiktet
Gjennomgang
Middag kl 19 – 20

Kveldsøkt (kl 20 – 22):
Selvstendig oppgave (hvis dere orker): Metadikt

Tirsdag 18. september

Frokost kl 8 – 9
Morgenøkt kl 9 – 10 Gjennomgang kvldsoppgaven

10 -12: Språklige bilder
sammenligning
metafor
konkretisering
symbol
allegori
besjeling
personifisering
allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat/referanse, tittel)
12 – 13 Gjennomgang

Lunsj kl 13 – 14

14 – 16 : Den syngende teksten
Lyden i språket:
Løsrevet semantikk: nonsensdikt, stavelsesdikt, lyddikt
allitterasjon, assonans
Rim-og-rytme-mønstre, limrick, togstasjonsvekt-dikt
Sangtekster, visetekster
Rytme løsrevet mønster – Gjentagelser og paralleller
Pust, puls
Musikalitet
Kl 16 – 17 Gjennomgang
17 – 19 Helheter, suiter, sykluser, systemer eller enkeltstående dikt

Middag kl 19 – 20

Kveldsøkt: Selvstendig arbeid:
Oppgave: Skrive en syklus med 7-12 dikt eller 10-12 systemdikt eller 5-10 selvstendige dikt hvor hvert dikt står støtt i seg selv.

Onsdag 20. september

Frokost 8 – 9
Morgenøkt (kl 9 – 12) Gjennomgang
kriterier for dikt og 20/30 min pr deltager

Formiddagsøkt (kl 12,13 – 14)
Dimensjoner
Monolog, indre stemme
Titler
Avslutning og kl 14.00 Lunsj

Hotell Borge.
Hotellet ligger ved Husøysundet midt i Tønsberg / Nøtterøy-skjærgården

Kurs med to overnattinger i enkeltrom og fullpensjon: 6000,-
Kurs uten overnatting og middag: 5000,-

Legg til ekstern kalender…