DRILL 2

Karin Erixon
Ilavenil Jayapalan
Melanie Kitti
Siri Leira
Herman Mbamba
Marthe Elise Stramrud
Monica Winther

Kuratert av Kari Skippervold

/////////////////////////////////////////////

Et rom forandrer funksjon: Før var det en drillbutikk i Monradsgate 13a. Nå er Drill 2 en utstilling.

Før var museet et rom for dannelse, nå går det mot å være et rom for underholdning. Før var kunstformidling på TV drevet fram av kunstnerens stemme, nå er den drevet fram av journalistens stemme og det man tror publikum vil ha.

Endringen i de to bredeste formidlingskanalene som finnes for kunst, museene og TV, har ført med seg at enkelte stemmer har blitt ekskludert. Drill 2 er en utstilling med syv kunstnere som har stemmer det er verdt å lytte til og fortellinger det er verdt å se.

På skolen lærer vi å lese, skrive og benytte biblioteket, men vi lærer ikke å se. Til tross for at vi lever i en verden hvor bilder får stadig større betydning er det visuelle språket nærmest fraværende i undervisningen.
NRK sørger for en bred formidling av kunst, men når kunstnerens egen stemme i økende grad blir ekskludert, og overgitt til journalister med manglende kunstkompetanse, blir kunst formidlet som noe vanskelig og ugjennomtrengelig og avstanden mellom publikum og kunsten øker.

Publikumstallene på museene går opp, men skyldes dette økt interesse for kunst eller er det et resultat av at kunstrommet har gått over til å være et sted for underholdning mer enn et rom for kunnskap?

Strukturene som bygges for å sikre den allmenne kunnskapen er sårbare og bærer alltid med seg et hierarki.

Å drille er å øve eller å trene. Denne utstillingen er en undersøkelse av verdihierarkiet i kunstformidlingen gjennom øvelser.

Det blir lett servering mellom 1800 – 2000 på åpningskvelden onsdag 19. april. Vel møtt!

Legg til ekstern kalender…