«Utsendelsen»

En kunstprosess
Utstillingen «Utsendelsen» er en kunstprosess mer enn et verk.
Stefanie Reinhart er billedkunstner, men jobber også som tysklærer på en ungdomsskole. Siden høsten 2015 hun også undervist i kunst og håndverk i mottaksklassen på skolen. Her treffer hun ungdommer fra mange forskjellige land – Somalia, Bulgaria, Marokko, Syria, Polen, Serbia, Ghana og ikke minst ungdommer fra Afghanistan og Syria.
Hun bearbeider følelser i sine malerier – hun finner bilder og avisutklipp – hun finner ord og setninger i gamle dikt- og sitatbøker – hun setter ord på mine akvareller og tegninger – og de blir til collager. Bildene er 23 × 30 cm.
Ord som UTSENDELSEN, FLYKTING, FLUKT, FRYKT, MOTLØSHET, SINNE, men også SOLIDARITET, NETTVERK, TOLERANSE, FORSONING og HÅP står sentralt i mine nye arbeider.

Flere dimensjoner
Utstillingsnavnet «Utsendelsen» spiller på flere dimensjoner i prosessen:

  • Flyktninger som ble sendt ut av eget land – uten valg og i kamp for eget liv.
  • Kunstneren som sender ut sine verk
  • «Faddere» som sender ut sine ord
  • Flyktninger som sitter med frykten; som når som helst kan sendes ut, også fra dette landet

40 bilder har fått «ord-faddere»
«Fadderne» har respondert på hvert sitt bilde med ord – det kan være et dikt, et essay, løse tanker og kortprosa. Tekstene vil bli presentert sammen med bildene.
Stefanie Reinhart ønsker å invitere publikum inn i dialogen – de besøkende på utstillingen skal få mulighet til å skrive ned og fortelle hvordan de opplever bildene.

Påske og pasjon 2017
Utstillingen er en del av Påske og pasjon 2017. Påske og pasjon blir arrangert i regi av KULT – Senter for kunst, kultur og kirke, Oslo bispedømmeråd, Kirkelig fellesråd i Oslo, Oslo Domkirkeakademi, og gjennomføres i samarbeid med bispedømmene Borg, Tunsberg, Agder og Telemark. Prosjektet får støtte av Norsk kulturråd.

Legg til ekstern kalender…