Barneboklansering: Samir og den lange reisa

Forlaget Manifest inviterer til lansering av boka «Samir og den lange reisa», i Aktivitetshuset K1 på Tøyen laurdag 6.mai klokka 13.00. Det blir barnebokbad med forfattar Kristian Fjellanger, illustratør Jenny Jordahl og spesialpedagog Janne Rønningen.

Samir og familien er ikkje lengre trygge heime i Afghanistan, og må legge ut på flukt. Flukta ender deira ender i Noreg, og dei spør om dei kan få lov å bu her. I Noreg byrjar Samir på skulen, og vert bestevenn med Synne.

Men får Samir og familien hans lov til å bli i Noreg?

Arrangementet er gratis og passer born frå 6 til 12 år. Voksne får også komme.

Det vert bollar og saft. Det vert moglegheit til å kjøpe signerte bøker.

Velkommen!

Legg til ekstern kalender…