VR Oslo meets Girl Geek Dinners

Dette er en arena hvor du aktivt kan teste det nyeste innen VR, AR og MR fra ulike leverandører. Vi legger opp til deling av informasjon på tvers av fagområder. Etter å ha prøvd ulikt utstyr og opplevd hvordan VR kan brukes innen ulike bransjer, kan du diskutere opplevelsen, innsikten og ideene dette gir deg i en egen workshop.

Hensikten er at du skal få diskutere hvilke muligheter VR gir og hvordan vi kan oppnå samfunnsnyttige løsninger ut fra et kvinnelig synspunkt – og på tvers av bransjer.

Program:
14.00: Åpning og registrering
14.10-14.30: Åpning av arrangementet ved VR Oslo, Girl Geek Dinners og samarbeidspartnerne.
14.30-16.00: Testing av VR
16.00-16.30: Matservering
16.30-17.30: Testing av VR
17.30-18.00: Workshop etter fagtema
18.00-18.10: Pause
18.10-18.50: Presentasjon av workshop-funn
18.50-19.00: Oppsummering og avslutning
19 og utover: De som vil kan bli med ut og mingle med andre Girl Geeks etter arrangementet :)

Velkommen!

Samarbeidspartnere til dette arrangementet: Adapa 360, Oslo Tech, Cutting Edge Festival, IVRPA – Intenational Virtual Reality Photographers Assosciation, Indigo Lemon, Attensi, Nito, Dynamic People, COWI, Sopra Steria, DNV GL og Storebrand

Legg til ekstern kalender…