Avtrykk

Avtrykk av kvinnekroppen
Joanna Alm og Lise Ulvedahl Carlsen er begge 1. års elever på Einar Granum Kunstfagskole. 
 Joanna jobber intuitivt og lar tingene utvikle seg i hendene hennes underveis, slik at resultatet aldri er beregnet på forkant, men viser sitt ansikt på slutten. 

Lise jobber i et kaos av tanker som peker i hver sin retning. Når kaoset får system ender det ofte ut i finurligheter med et sterkt preg av impulsivitet.
Felles for dem er at dem begge er betatt av kvinnekroppen, dens idealer og deres individuelle relasjon til den. Dette vil bli skildret i maleri, collage, video og skulptur.

Legg til ekstern kalender…