Chinese Summer

Sommeren 2017 presenterer Astrup Fearnley Museet en stor utstilling med kinesisk samtidskunst.

Tittelen på utstillingen Chinese Summer er en metafor for en nasjon og en kunstscene som har opplevd eksplosiv vekst de siste 20 årene. Kina er i dag en av verdens viktigste industrielle og økonomiske krefter, og landet har opplevd en overveldende kunstnerisk og kulturell produksjon som de siste årene har utviklet seg fra en lokal kontekst til en posisjon på den globale kunstscenen.

I løpet av 1980-tallet kom en banebrytende generasjon av kinesiske kunstnere til syne på kunstscenen. Dette var en tid som igangsatte en kunstnerisk revolusjon i Kina, med en kreativ eksplosjon som har pågått frem til i dag. Den første generasjonen av kinesiske samtidskunstnere utviklet seg etter en lang periode med kulturell isolasjon og en lukket regional kontekst som var preget av et tradisjonelt og formalt kunstsyn. Disse kunstnerne forlot den gamle og tradisjonelle kunstforståelsen og tok heller i bruk grep fra den vestlige avantgardekunstens konseptuelle paradigmer og radikale estetikk. De kunstneriske talentene i denne generasjonen var spredt utover landet og ble utviklet lokalt gjennom selvorganiserte grupper. De progressive aktivitetene til disse kunstnerne var derfor ikke et produkt av et institusjonalisert system, men et resultat av viljen til å fremme kulturell dialog.

På begynnelsen av det nye årtusenet etablerte det seg en yngre generasjon av kinesiske samtidskunstnerne som har bekreftet den enorme kreativiteten til landets kunstnere og som stadig baner nye veier innen den internasjonale samtidskunsten. Disse kunstnerne arbeider ofte ut ifra en post-konseptuell kunsttradisjon som baserer seg på ideer og kunstneriske konsepter fremfor materialer og formale teknikker. Verkene deres tar form som installasjoner, filmer, skulpturer, fotografier, datagrafikk og malerier. Publikum blir konfrontert med verk som forteller historier om universelle temaer som omhandler makt, politikk, identitet, historie, minner og nostalgi. Andre verk tar for seg abstrakte begreper som tid, uforutsigbarhet, mulighet og illusjon. I likhet med samfunnet de lever i, er kunstnerne bevisste sin plass i historien og de fremviser en kraftfull sammenblanding av både ektefølt entusiasme og aspirasjoner, men også seriøse sosiale og politiske problemstillinger.

På hver sin måte opererer de kinesiske samtidskunstnerne fra disse ulike generasjonene i en produktiv spenning mellom tradisjon og modernitet – mellom å være både globale borgere og innbyggere i en enestående vital periode på det asiatiske fastlandet. Samtidig som de anser sin kunstneriske praksis som en reaksjon på den sosiale og romlige infrastrukturen i sitt hjemland, posisjonerer de seg også som verdensborgere, hvilket kommer til syne gjennom kunstverkenes mange globale ikonografiske referanser. Gjennom utpregede originale, poetiske, dramatiske og til og med skremmende verk, formidler de transkulturelle fortellinger.

Kunstnere:
Ai Weiwei, Cai Guo-Qiang, Cao Fei, Chu Yun, Duan Jianyu, Hu Xiangqian, Huang Yong Ping, Kan Xuan, Liu Chuang, Liu Wei, Lu Chunsheng, Madein Company, Pak Sheung Chuen, Qui Anxiong, Sun Xun, Xu Zhen, Xu Tao, Yang Fudong, Zhang Ding, Zhang Huan, Zhou Tao og Zhou Zixi.

Kuratorer: Gunnar B. Kvaran og Therese Möllenhoff

Legg til ekstern kalender…