Festival for alle - fellesskap og respekt

Det har vært en sterk vekst i rasisme og høyreekstremisme som bygger på rasisme i Europa de siste tiårene. Det har særlig vært en økning i hat mot muslimer, noe 22. juli-terroren var et brutalt uttrykk for. Men også jøder, samer, rom, asylsøkere, afrikanere og andre grupper opplever rasisme. Politikere i flere land, også i Norge, spiller på frykt ved for eksempel å hevde at innvandring truer velferdsstaten, eller at muslimer truer såkalt norsk kultur.
Rasisme er farlig fordi det fører til utestengelse, hat og vold, og fordi det splitter og setter oss opp mot hverandre.

Legg til ekstern kalender…