Borgerlønn på dagsorden - hva nå for den norske modellen?

To uker før årets stortingsvalg arrangerer Borgerlønn BIEN Norge folkemøte i Wergelandssalen på Litteraturhuset i Oslo om hvordan borgerlønn kan bidra til å stanse angrepet på velferdsstaten og videreutvikle den norske modellen.

Innledninger vil bli holdt ved

1) Nanna Kildal ved Rokkansenteret

2) Margunn Bjørnholt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

3) Karl Ove «Kalle» Moene, som er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo og leder av Center of Equality, Social Organization, and Performance (ESOP)

4) Ove Jacobsen, som er professor ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø.

I tillegg har vi med oss den engelske fagforeningaktivisten Becca Kirkpatrick, som har gjort en utmerket jobb når det kommer til å få de tre største fagforeningene i England til å stille seg positive overfor borgerlønn.

Heikki Hiilamo, som er professor i sosialpolitikk ved universitetet i Helsinki og en av to Kjell Nordstokke-professorer ved VID vitenskapelige høgskole. Hiilamo er spesialist på fattigdom og vil i sin innledning fokusere på pilotprosjektet i Finland.

Andrew Kroglund er konfransier.

Legg til ekstern kalender…