Sissel Johansen, Camilla Gåre, Ronja Elvenes & Bente Tømmerås i S9 Galleri

Sissel Johansen jobber primært med tegning og maling. I sine siste arbeider har hun malt abstrakte bilder der hun har vært spesielt opptatt av spenningen mellom malte og tomme flater. Å la store deler av lerretet være uberørt eller hvitt er bl.a. inspirert av kinesisk maletradisjon, der de hvite feltene i kunstverket representerte bl.a. tomhet, uendelighet og stillhet. I kontrast til disse hvite feltene maler hun organiske former hvor hun er opptatt av å vise strøkenes ulike kvaliteter og sporene fra selve maleprosessen.

Camilla Gåre er avgangsstudent fra Det Tverrfaglige kunstinstitutt (DTK). Hennes siste arbeider består fortrinnsvis av objekter og installasjon. Hun tar utgangspunkt i brukte materialer og spartanske midler, og benytter materialer som tekstil, gips, gråpapir, blekk og tapet. Hennes ønske er å skape former som virker naturlige og presise, og som forsterkes ved gjentagelse.

Ronja Elvenes er avgangsstudent fra Det Tverrfaglige kunstinstitutt (DTK). Hun jobber med forskjellige medier bla. tegning, objekter og installasjon. Hennes arbeidsmetode har dette utgangspunktet: samler informasjon (sjekker referanser), prøver å sjekke hvilke materialer (medie) som passer best for å realisere (visualisere) en ide.

Bente Tømmerås er født i Oslo. Kunstrelatert utdannelse har hun fra Det Tverrfaglige Kunstinstitutt (DTK), Christiania friakademi og Nydalen kunstskole. Hun arbeider for tiden med tegning og maleri i store format. Tegningene er assosiative og kan minne om surrealistiske landskap. Hun er opptatt av den barnlige gleden ved å tegne og fabulere. Maleriene er basert på intuitive skisser, de er abstrakte og fargesterke. Hun er inspirert av skog, eventyr og barndommens fantasier. Tilstedeværelse og variasjon i strek og penselføring er viktig.

Velkommen til vernissage lørdag 19. august kl. 15.00 til 17.00 !
Åpningstider ellers: Onsdag til søndag 13.00 til 17.00.
Utstillingen kan oppleves fra 19. august til 1. september 2017.

Legg til ekstern kalender…