"Flagget følger flesket" - ANNEX m/gjestekunstner Rolf Groven

Fredag 18. august kl. 19 åpner kunstnergruppen ANNEX utstillingen Flagget følger flesket.

Utstillingen fyller hele Akershus Kunstsenter, og omfatter åtte større arbeider, i tillegg til et dagsarrangement foran Stortinget 23. august. Alle arbeidene er utviklet og produsert i felleskap, med unntak av maleriet Fri flyt (1994) av Rolf Groven. Med utstillingen ønsker kunstnerne å aktualisere Stortingsvalget høsten 2017 på en personlig og engasjerende måte. Samfunnets preg av nye maktkonstellasjoner danner bakteppet for alle arbeidene, og utstillingen peker på Norges rolle i verden og hvordan vi forsyner oss av andres goder. Handling og konsekvens er to stikkord.

ANNEX består av kunstnerne Solveig Syversen, Kjersti G. Andvig, Marie Skeie og Mona Bentzen, og ble dannet i 2015. Utgangspunkt for samarbeidet er undersøkelser av de bakenforliggende årsakene til flukt og migrasjon.

Utstillingen vises i perioden 18. august til 17. september.

Legg til ekstern kalender…