SUBJEKTIV

ALBUM ved Eline Mugaas og Elise Storsveen (NO), Basma Alsharif (USA), Sara Cwynar (CAN), Liz Magic Laser (USA), Deana Lawson (USA), Zoe Leonard (USA), Sandra Mujinga (NO) og Josephine Pryde (UK).

For 25 år siden satte kunstner Zoe Leonard seg ned ved en skrivemaskin og skrev sitt manifest I Want a President:

“I want a dyke for president. I want a person with aids for president and I want a fag for vice president and I want someone with no health insurance and I want someone who grew up in a place where the earth is so saturated with toxic waste that they didn’t have a choice about getting leukemia…”

I lys av det politiske klimaet får Leonards manifest en ny gjenklang verden over i disse dager. Teksten danner utgangspunkt for utstillingen Subjektiv som presenteres på Kunstnernes Hus fra og med 24. november. Sammen med åtte andre kunstnerne som inngår i utstillingen, etterlyses et mer sammensatt politisk subjekt i en politisk ladet situasjon.

Vi lever i digitale, sosiale rom med en konstant flyt av følelsesmessige ytringer. Vi fotograferer, artikulerer og distribuerer oss selv i en helt annen skala enn tidligere. Rommene som oppstår er intenst personlige, men også politisk betydningsfulle på grunn av sin kollektive gjennomslagskraft.

Subjektiv utforsker relasjonene som kan oppstå mellom kunst, politikk og subjektivitet. Her presenteres kunstnere som direkte eller indirekte alle berører en aktuell politisk situasjon og som utforsker subjektivitet og dets politiske potensial, eller avmakt. De anvender alle kameraet som kunstnerisk verktøy, og gjennom fotografi, film, installasjoner, tekst og collage utforsker de spenningene mellom samfunnet og oppfatninger av selvet. Flere av dem stiller spørsmålstegn ved hvordan identitet defineres, formidles og reguleres gjennom bilder.

Subjektiv er kuratert av redaksjonen i det norske kunsttidsskriftet Objektiv, som for anledningen har skiftet navn til Subjektiv i to spesialutgaver. Utstillingen er et samarbeid med Malmö Kunsthall der den ble presentert fra 2. juni til 10. september i år.

Legg til ekstern kalender…