Sounds of the city – seminar med Jana Winderen og Chris Watson

Oslo har et sammensatt lydlandskap – hva er din favorittlyd i byen? Hva kan vi lære om byene våre ved å lytte? Bli bedre kjent med kunstprosjektene til Jana Winderen og Chris Watson i seminaret “Sounds of the City”.

Chris Watson fremfører lydinstallasjonen “Inside the Circle of Fire: A Sheffield Sound Map”, og Jana Winderen presenterer eksempler på sine lydopptak av fisk, sel, krepsdyr og insekter under vann, og ultralydopptak av rotter og flaggermus. Hun vil også spille utdrag fra noen av sine flerkanals komposisjoner. Seminaret avsluttes med en samtale mellom Winderen og Watson, som åpner opp for spørsmål fra salen.

Seminaret vil foregå på engelsk, fra 14:00 – 17:00. Det er gratis å delta og alle får utdelt publikasjonen “Jana Winderen, Rats – Secret Soundscapes of the City”. Innslipp i salen på Munchmuseet fra kl. 13.30.

“Sounds of the City” arrangeres i forbindelse med Jana Winderen sitt nyeste prosjekt “Rats – byens hemmelige lydlandskap”, et lydverk under brua ved Trelastgata 1 i Bjørvika, som er en del av Munchmuseet i bevegelse. Winderens prosjekt er et samarbeid mellom Munchmuseet og nyMusikk.


Om bidragsyterne:
Chris Watson er en pioner innen feltopptak av dyrelyder, ulike habitat og miljøer over hele verden. I sitt arbeid med naturdokumentarer har han vært lydmann for David Attenboroughs TV-program Life og BBC-serien Frozen Planet.

Den Oslo-baserte kunstneren Jana Winderen er internasjonalt anerkjent for sine komposisjoner basert på lydopptak under vann, presentert i form av flerkanals lydinstallasjoner, konserter og utgivelser.

Samtalen modereres av kuratorene for prosjektet “Rats – byen hemmelige lydlandskap”: Anne Hilde Neset, tidligere kunstnerisk leder for nyMusikk, og Natalie Hope O’Donnell, kurator for Munchmuseet i bevegelse.

Foto: Anne Valeur

Legg til ekstern kalender…