MARCUS THRANE-DAGENE

Marcus Thrane-dagene 9. til 15. OKTOBER 2017 er fylt med historieforelesninger, byvandring, teaterforestilling og mye mer for å spre kunnskap om folkebevegelsen som var en av forløperne til dagens arbeiderbevegelse.

Den 14. oktober 2017 er det 200 år siden Marcus Thrane ble født. Dette skal feires med en rekke arrangementer i egne Marcus Thrane-dager. Han drev fram den første større organiseringen av vanlige arbeidsfolk i Norge. Arbeiderforeningene fra 1848 til 1851 med sine 30 000 medlemmer var en bragd i et førindustrielt samfunn: De forente mange miljøer og grupper i én bevegelse. De stod for en opplysningskampanje – med egen avis, foredrag og skoler. De jobbet for bedring av levekårene for husmenn, bønder, arbeidere og fattigfolk.

Legg til ekstern kalender…