Nils J. Riedl / 28.10 til 10.11

Nils Jøran Riedl er sokneprest i Lofoten og har jobbet med kunst og maleri siden 1998. Han fikk sin utdannelse på kurs hos Oslo tegne og maleskole og Vika maleskole i Oslo. Siden 2004 har han deltatt i over 40 utstillinger, og S9 Galleri blir den 18 separatutstillingen hans. Riedl betegnes som kolorist og nærmere seg mer det figurative enn det non figurative i det meste av sine bilder, selv om grensene noen ganger er utflytende. Han benytter for det meste olje, men har den senere tiden også utforsket mer av akrylens muligheter som malemedium.

Han har vært opptatt av lys og stemninger, og kunsten er også et speilbilde av hva som rører seg, i tiden eller i hjertet. De fleste bildene gis titler, men det er ikke for at de skal legge skarpe føringer på tolkning av bildene, men like mye at de skal åpne andre retninger for tolkninger enn de som billedflatene selv rommer. Hele tiden er det en bevisst tanke at responsen på bildene finner sted hos den som betrakter like mye som at det er en klar intensjon i maleriet.

Utgangspunktet for maleriene er ofte i det som Riedl selv oppfatter som vakkert, men ofte blir det vakre destruert eller hvisket ut. På den måten berøres dobbeltheten som livet selv byr på. Også det lyse har mørke sider. Også det dystre kan gi positive assosiasjoner. Fra teologien har han flere ganger i titlene på bildene hentet motsetningspar som «motstand og hengivelse» eller «skapelse og tilintetgjørelse».

Utstillingen på S9 Galleri er den tredje i 2017, og mesteparten av det som blir vist på utstillingen er produsert i 2017.

Velkommen til vernissage lørdag 28. oktober kl. 15.00
Åpningstider ellers: Onsdag til søndag 13.00 til 17.00

Legg til ekstern kalender…