§ 112: Oppsummering og feiring av klimasøksmålet

Rettssaken er over på onsdag, og vi inviterer til oppsummering av rettssaken og feiring av alt det gode arbeidet som er lagt ned av alle som har vært med på å skape Klimasøksmål Arktis.

Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom og Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge forteller om de siste to ukene i retten, hva som har hendt der – og hva vi kan forvente oss fremover.
Etter praten feirer vi to fine uker med kake, drikke, kultur og dans. I Hovedrommet blir det servert kake og spilt litt rolig musikk. I Boksen blir det het dansing til DJ Touko Sipiläinen, som byr på indie-house musikk, med kule arktiske visuals. Her er det stemning for feiring på alle vis.

Program
Hovedrommet:
19:00 – Oppsummering av rettssaken. Hva nå?
Med Truls Gulowsen og Ingrid Skjoldvær

20:00 – Kake og feiring
Vi skjærer opp kaka, hører på fin musikk (mer info kommer) og tar oss tid til å være stolte over alt vi har fått til.

Boksen:
23:00 – DJ Touko Sipiläinen
Vår digitale rådgiver fra Greenpeace Finland byr på indie-house musikk med innslag av litt finsk techno og het stemning i boksen utover de sene nattetimene.

In English:
The court case is final at wednesday, and we invite everyone to a summary of the court case and celebration of all the good work done by all the great people that have created Klimasøksmål Arktis.

Ingrid Skjoldvær, president of Nature and Youth and Truls Gulowsen, president of Greenpeace Norway tell about the last two weeks in court. What happened inside, and what can we expect now?
After talking we will celebrate two nice weeks with cake, drinks, culture and dancing. In the main room there will be cake and some calm music. In the box there will be indie-house music and good vibes with DJ Touko Sipiläinen.

Program
The main room:
19:00 – Summary of the court case. What happens now?
With Truls Gulowsen and Ingrid Skjoldvær (will be in Norwegian)

20:00 – Cake and celebrations
We cut the cake, listen to some nice music (TBA) and spend some time on being proud of what we have achieved the last weeks.

The box:
23:00 – DJ Touko Sipiläinen
Digital manager from Greenpeace in Finland invites to a night of techno music and good vibes in the box at Kulturhuset.

Om klimasøksmålet:
I mai 2016 delte regjeringen ut nye tillatelser til oljeleting i sårbare områder i Arktis. De åpnet for klimafiendtlig oljeutvinning til tross for at vitenskapen er klar på at vi allerede har funnet så mye olje, kull og gass at vi kan forårsake katastrofale klimaendringer. Derfor har Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkt den norske staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf § 112. Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelp på vår side i saken.

Grunnlovens § 112 slår fast at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. I tillegg står det at «naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Du finner mer informasjon om klimarettssaken på vår Facebook-side Klimasøksmål Arktis og på www.klimasøksmål.no

Legg til ekstern kalender…