Norsk Råkk Lyttefest

Norsk Råkk slipper sitt album Helgardert 19. januar, og vi inviterer våre venner til en tjuvlytt på no. 53.
Legg til ekstern kalender…