Samfunnet og selvet - i sosiale mediers tidsalder

Er vi rammet av dokumentarisme og narsissisme?

Debatten rundt selvfremstilling i sosiale medier og mulig økende tendens til narsissisme er aktuell i en tid der grensene mellom det private og offentlige viskes ut. Også innen kunstfotografiet har det selvbiografiske og navlebeskuende vært en trend de senere årene, noe vi også kjenner igjen i litteratur og i film. Samtidig har vi samfunnet og verden tettere på oss i dag på grunn av internett, noe som kanskje skulle tilsi et økende engasjement for verden utenfor seg selv.

Oslo Fotokunstskole inviterer til en intim samtale mellom psykiater Finn Skårderud og filmregissørene Iram Haq og Ole Giæver. Skårderud har engasjert seg i tematikken rundt avhengigheten av den navlebeskuende og dokumenterende delen ved sosiale medier, Iram Haq viser i sine filmer en evne til å kombinere det selvopplevde med en sterk samfunnsengasjert og kunstnerisk stemme og Ole Giæver er i sine filmer opptatt av egen persons plass i dagens samfunn og viser gjennom ”det lille og nære” mennesket i et større perspektiv.

Kjønns- og medieforsker Lin Prøyz vil innlede samtalen med et foredrag rundt sin doktograd med temaet ”Selvbilde. Fra selvportrett til selfie”.

Tid: onsdag 24 januar 2018, kl. 19:00 – 20:30
Sted: Oslo Fotokunstskole – Waldemar Thranesgate 84

Dørene åpner 18:30 med forfriskninger i baren. Vel møtt!

Velkommen til et spennende og tidsaktuelt faglig arrangement!

Legg til ekstern kalender…