Finissage og kunstnersamtale HC Gilje på ANX

Finissagen innledes med en kort presentasjon hvor HC Gilje forteller om utstillingen vision in motion med utgangspunkt i hans flerårige prosjekt Conversations With Spaces. Den vil bli etterfulgt av en samtale om utstillingen mellom Gilje og Synne Tollerud Bull, kunstner og PhD-stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.
I vision in motion – art of living on a damaged planet viser HC Gilje videoarbeider som undersøker menneskets innvirkning og plass i verden. Plast, havet og skogen erfares fra uvante perspektiver ved hjelp av et mikroskop, et roterende kamera og laserscanningteknikken LIDAR. Hver innretning er modifisert eller spesialbygget med tanke på én bevegelse – vertikal forskyvning, rotasjon og kretsløp.
HC Gilje arbeider med installasjon, performance og eksperimentell video. Over en tiårsperiode har Gilje utforsket hvordan flyktige medier – lyd, projeksjoner, lys og bevegelse – kan forandre og aktivisere et rom.
Synne Tollerud Bull er en kunstner som arbeider sammen med Dragan Miletic under navnet Bull.Miletic. Hun er for tiden PhD-stipendiat Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

http://www.ateliernord.no
http://www.hcgilje.com/
http://bull.miletic.info/

Legg til ekstern kalender…