Diktkurs med Gro Dahle og Ellen Wisløff

Dette diktkurset handler både om å lese dikt og skrive dikt, men vil også ta for seg diktets historie, diktet som sjanger, diktet som form, diktet som lyd, diktet som uttrykk og idé, diktet som lek og forskning. Vi kommer til å jobbe på mange forskjellige måter for å lage dikt, og deltagerne kommer til å være gjennom minst femti ulike oppgaver som alle gir ulike innganger til diktet. Vi kommer også til å jobbe med opplesning av dikt. Ellen Wisløff er kjent fra den populære Instagram-kontoen ”@renpoesi” og flere diktantologier i serien ”Ren Poesi”. Ellen vil stå for kunsten å finne dikt og formidle dikt av ulike slag. Gro Dahle er kjent som dikter og skrivepedagog. Gro er ansvarlig for skriveoppgaver og opplesningsteknikker.

Bevertning:
Vi kan bare tilby vann og kopper,
hvis dere vil ha kaffe, te, saft, brus, så må dere ta med selv.
Ta gjerne med niste og snacks til dere selv.

Overnatting:
Overnatting må dere ordne selv.
Billig, bra og lettvint: ”Citybox” to kvartaler unna.
Parkering: ved festningen eller i parkeringshus

Ta med:
Skrivesaker
+ Et dikt dere selv liker og lær det gjerne utenat
(eller ett vers utenat hvis det er langt)

Mandag 23. april kl 10 – 18 ca: Ellen og Gro

kl 10 – 13 ca Innledning

Presentasjonsrunde

Ellens foredrag

Gro: oppgaver: Skrive et metafordikt om seg selv?

13 – 13.45 ca: Lunsj – medbrakt eller løp-og-kjøp

13.45 – 15.15 ca: Gro: Hattedikt, puslespill-dikt, black-out-dikt, googledikt
15.15 – 15.30 ca pause

15.30 – 16.30 ca Ellen/Gro poetikk og metadikt

Pause 16.30 – 16.45 ca

Kl 16.45 – 18 ca: Gro: Å skrive dikt på oppskrifter og metoder
Spørsmålsdikt, gåtedikt, listedikt, haiku, kontrastdikt, taledikt

Tirsdag 24. 10 – 18 Gros dag

9 – 11.30 ca Gro: Å skrive dikt uten å tenke
(lage råmateriale ved hjelp av friskrift og projeksjoner)
Å finne dikt i et råmateriale: kunsen å velge. Og skrive til litt?

Pause 11.30 – 11.45 ca

11.45 – 13ca Gro: Skrive dikt – Hverdag og dimensjon
Observasjon, definisjon, minner, situasjoner, humoristiske poenger

Lunsj: 13 – 13.45 ca

13.45 – 15.30 ca
Gro: Å skrive syngende tekster: Å skrive dikt med rytme-mønster og/eller rim
Og urimede dikt uten rytmemønster,men med musikalitet/lydbevisste grep
Nonsensdikt, lyddikt, allitterasjon, assonans, gjentagelse, paralleller

Pause 15.30 – 15.45 ca

15.45 – 18 ca Å skrive språklige bilder og bildedikt
Sammenligning, konkretisering, konkret metafor, abstrakt metafor, symbol, allegori, besjeling, personifisering, allusjon

Onsdag 25. april 10 – 18 ca: Mest Ellen, litt Gro

9 – 10.45 ca
Ellen:

Pause 10.45 – 11 ca

11 – 12.30 ca
Ellen:

Lunsj 12.30 – 13.15 ca

13.15 – 14.30 ca
Gro: Å skrive fortellende dikt: Figurdikt, episke dikt, sykluser

Pause 14.30 – 14.45 ca

14.45 – 16.15 Ellens avslutning

Pause 16.15 – 16.30 ca

16.30 – 18 ca Gros avslutning: Å lese opp dikt – ti øvelser
Å lese fra arket, å kunne utenat, å deklamere, å hviske høyt, å hviske lavt, å rope, å synge eller nynne det, å gjenta det, å bevege diktet, å danse.
Pris 3600,-

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til
kontonummer: 0539 71 63808
eller vipps til 97123102
til Jorunn Greiff Solli

Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil dere være med i hemmelig gruppe på facebook
for alle som skal på det samme kurset?
Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli
sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Du er et tastetrykk unna å melde deg ut.

Legg til ekstern kalender…