Skrivekurs for skrivelystne. Et igangsettingskurs med Gro Dahle

Dette skrivekurset er et grunnkurs i kreativ skriving, et igangsettingskurs, et idékurs. Vi arbeider oss raskt gjennom førti, femti, seksti språk-leker og oppgaver i famle-fase-skriving for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall og begynnelser. Tanken er å bli bevisst muligheter og lære teknikker ved å skrive oss gjennom en del grep, noe som gjør deltagerne kjent med strategier som kan brukes for idéskaping og kreativ igangsettelse av tankeprosesser som kan anvendes i skjønnlitteratur, teater, bildekunst, video/filmproduksjon, fagskriving, journalistikk, taler, sanger og reklame. Skribenter kan også bruke kurset som et produksjonskurs for å skrive nytt materiale, nye tekster eller skrive videre på tekstprosjekter som er i gang eller som har stoppa opp.

Mandag 3. april: Intuisjonens muligheter!

kl 11 ca Presentasjon. Introduksjon: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase.
Grunnleggende kreative tilnærmingsmåter: intuitiv vs analytisk.
kl 12 – 14 ca utgangspunkt i andres ord, andres tekst, tilfeldige setninger, tilfeldige ord.
Tom Phillips metode, ordpose/ord-puslespill, mitt-skip-er-lastet-med og google-tekster

Lunsj 14 – 14.45 ca

kl 14.45 – 17 ca Friskrift og projeksjon. Å bruke seg selv, egne minner, å slippe seg løs.

Pause 17 – 17.15 ca

kl 17.15 – 18.30 ca
Å bruke drømmer, suggesjon

Onsdag 4. April: det analytiske arbeidet og håndverket
kl 9- 11 ca
Synsvinkel, ståsted, perspektiv. Dobbelt synsvinkel, zoom
kl 11- 13 ca
Å bruke levende modell, å skrive et barn, å bruke en rolle/ikon/flaw
Lunsj 13 – 13.45 ca
kl 13.45– 15.45 ca
Monolog, replikker, replikkvekslinger, indirekte og direkte tale
rolle, agenda, prosjekt, samtalestil, temperament, temperatur, tempo
pause 15.45 – 16
kl 16 – 18 ca Dimensjon
Psykologisk, sosiologisk, historisk, filosofisk/eksistensielt, etisk, metaperspektiv, politisk, samfunnskritisk

Torsdag 5. april: Bildespråkets vidunderlige verden!
9 – 11.30 ca Bildespråk
Sammenligning (konkret og abstrakt), metafor (konkret og abstrakt), symbol, besjeling, allegori, personifisering, karakter-allusjon, tid- og sted-allusjon, rammefortellingsallusjon

Pause 11.30 – 11.45 ca
12 – 13.30 ca Ladning
Ladde temaer, ladde karakterer, ladde ord
Ladde språkgrep: Gjentagelser, paralleller

Lunsj 13.30 – 14.45 ca

Kl 14.45 – 16.30 ca Temperament

Pause 16.30 – 16.45 ca

kl 16.45 – 18 ca Temperatur og tempo

Fredag 6. april
9 – 11.45 ca Humor
overraskelses-humor, upassende humor, kontrast-humor /
forventningsbrudd-humor, ironi, selvironi ,satire,
Svart humor, absurd humor, overdrivelse og karikatur, sjarm-humor,
miljø/klima-humor, arbeidsmiljø-humor, feministisk, ordspill-humor, gjenkjennesleshumor ,
misforståelses/forviklings-humor, intern-humor, mathumor/gavehumor/ hattehumor

12 – 12.45 ca Lunsj

Kl 12.45 – 15 ca: Motor i tekst: Konflikt, kontrast, juxtaposisjon, hemmeligheter, heldigvis-uheldigvis, det-verste-som-kan-skje, dramaturgi, Pixarmodellen,

Pause 14.45 – 15 ca
15 – 16.30 ca Titler
Korte titler, lange titler, veldig veldig veldig lange titler, Karakterdrevne titler (navn, rolle, setning, relativ bisetning, hun som, jenta med), Tittel med en relasjon, Handlingsdrevne titler (verb, fokus på handlingen, aktiviteten, bevegelsen), Tid (tidspunkt, dag, år, timen, tidsadverbial), Sted (stedsnavn, område, steds-adverbialer), Tittel med fokus på knapt synlig eller uviktig detalj eller bagatell, Tittel om noe som ikke fins i bildet eller i teksten, Tittel med en handling, Tittel-spørsmål – og så Tittel-svar som kan stå alene, Låne-tittel, Å bytte titler – ta en tittel til ett bilde og bruk den til et annet bilde, En tittel som overrasker, bryter forventningene, kontrast-tittel, Tittel med en hemmelighet, Tittel med en konflikt, Tittel med en hel verden i seg, Tittel med en ladning eller en dimensjon (psykologisk, filosofisk, politisk)

Velge en av titlene som kan bli nye tekster eller prosjekter!

Avslutning
Kurset er lagt opp til 12 deltagere, blir det færre, må vi justere litt på timene, kanskje kutte fredagen. Blir det flere, setter vi strek på 16.

Pris 3800,-

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til
kontonummer: 0539 71 63808
eller vipps til 97123102
til Jorunn Greiff Solli

Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil dere være med i hemmelig gruppe på facebook
for alle som skal på det samme kurset?
Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli
sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Du er et tastetrykk unna å melde deg ut.

Legg til ekstern kalender…