BETWEEN THE LINES

BETWEEN THE LINES

(scroll down for English version)

I kjølvannet av #MeToo-kampanjen har Kunstakademiet i Oslo etablert en arbeidsgruppe med fokus på å mobilisere interseksjonell solidaritet. Så langt har det ikke kommet noe samlet initiativ fra det norske billedkunstfeltet i forbindelse med dette historisk viktige øyeblikket. Som et beskjedent utgangspunkt for det vi håper vil bli en bredere bevegelse, lanserer vi derfor plakatprosjektet BETWEEN THE LINES.

BETWEEN THE LINES er en gruppeutstilling med bidrag fra over hundre kunstnere tilknyttet den norske kunstscenen. Blant bidragsyterne finnes både svært etablerte navn og unge kunststudenter. Bidragene er svar på en åpen invitasjon til å sende inn bidrag som tar sikte på bevisstgjøring rundt problematiske uttrykk for maktdynamikk som fortsatt eksisterer både i samfunnet og i kunstinstitusjonene. Sett samlet retter bidragene søkelyset på problemstillinger som sexisme, rasisme, homofobi og klassekonflikt, og søker dermed å inspirere og opplyse vårt felles ønske om endring.
Plakatene er alle trykket som risografier, i én farge og i samme format. Initiativet er inspirert av See Red Women’s Workshop som opererte i England fra begynnelsen av 70-tallet og fram til 1990. Gjennom produksjon og distribusjon av plakater med positive og sterke kvinnebilder, utfordret de sexismen i media og i samfunnet generelt.

BETWEEN THE LINES er ett av forhåpentligvis mange initiativer som vil diskutere og dokumentere historiene fra vår egen tid, og dermed fremme endring i retning av mer konstruktive og rettferdige modeller for makt distribusjon, både i det visuelle kunstfeltet, i mellommenneskelige relasjoner, og i samfunnet generelt.

Velkommen!

Stine, Ane, Liv, Marianne og Hanan

- English version -

BETWEEN THE LINES

The Academy of Fine Art in Oslo has initiated a temporary working group focused on mobilizing intersectional solidarity in the wake of the historical moment brought about by the #MeToo-campaign.
So far there has not been a joint manifestation for the field of visual art in Norway, and as a modest starting point for what we hope will be a broader movement, we are launching the poster project BETWEEN THE LINES.

BETWEEN THE LINES is a group exhibition with contributions by more than one hundred artists connected to the Norwegian art scene. A wide spectrum of very established artists to young art students have contributed to the project. The exhibition has come together as an open call process accepting all contributions invested in raising awareness of the problematic power dynamics still at play in society and its institutions. Together the works address structural issues related to sexism, racism, homophobia, and class conflicts and seek to inspire and enlighten our mutual pursuit of change.
The posters are printed on a risograph and the project is inspired by See Red Women’s Workshop operating in the UK from the early 70’s to 1990 with a focus on defying the sexist images of women and creating positive and strong alternatives.

BETWEEN THE LINES is one out of hopefully many initiatives that will discuss and take part in documenting the stories of our time, voicing change and imagine a more constructive and fair model of power distribution, both within the field of visual art, interpersonal relationships, and society at large.

Welcome!

Stine, Ane, Liv, Marianne og Hanan

PRAKTISK INFORMASJON / PRACTICAL INFORMATION

Sted / Venue: The Reception Gallery, Oslo National Academy of the Arts, Fossveien 24, 0551 Oslo

Åpning / Vernissage: 10. February 14:00 – 17:00. Opening performance by Marianne Heier

Utstillingsperiode / Exhibition period: 10. – 17. February, 2018

Åpningstider / Opening hours: 12:00-16:00

Etter utstillingsperioden vil et utvalg av plakatene stilles ut forskjellige steder på KHiO, og slik integreres i institusjonens hverdagsliv.

Following the joint manifestation a selection of the posters will be exhibited at various locations at Oslo National Academy of the Arts in order to be integrated into the everyday life of the educational institution.

Arbeidsgruppe / Working group: Hanan Benammar, Liv Bugge, Ane Graff, Stine Hebert & Marianne Heier

Pressekontakt / Press contact: Stine Hebert; [email protected] & 480 95 486

LIST OF ARTISTS

Elise Adamsrød, Hedda Amundsen, Andrea Arroyo, Marie Askeland, Katharina Barbosa, Amelia Beavis-Harrison, Eyolf Befring, Øyvind Johansen Lind, Hanan Benammar, Johan Urban Bergquist, Emilie de Rohan Birkeland, Ragna Bley, Peter Brandt, Jennie Bringaker, Aurora Bratli Brunvoll, Liv Bugge, Brynhild Bye-Tiller, Zane Cerpina, Dorothy Cheung, Jeanette Christensen, Sara Christensen, Kristian Øverland Dahl, Kajsa Dahlberg, Line Solberg Dolmen, A K Dolven, Lisa Edetun, Anders Eiebakke, Ørjan Elias Ebbesen Eikemo, Linda Bournane Engelberth, Marthe Ramm Fortun og Andrea Galiazzo, FRANK (Sille Storihle og Liv Bugge), Marketa Garai, Espen Gleditsch, Helga Gmelin Hussels & Felix Gmelin, Ane Graff, Thomas Grødal, Tarje Eikanger Gullaksen, Emil Gustavsson, Ane Hjort Guttu, Linda Hærnes, Ida Immonen (Oxymoron), Elna Hagemann, Sofie Hagen, Maj Hasager, Elin Glærum Haugland, Sunniva Havstein, Marianne Heier, Berenice Hernández, Saskia Holmkvist, Ellen Synøve Holtskog, Henrik Plenge Jakobsen, Marte Johnslien, Tina Jonsbu, Line Skywalker Karlström, Karin Keisu, Melanie Kitti, Kristine Knapstad, Ane Thon Knutsen, Anne-Liis Kogan, Søren Krag, Kaja Krakowian, Ulf Kristiansen, Kamilla Langeland, Yngvar Larsen, Camilla Løken, Lotte Konow Lund, Njål lunde, Pierre Lionel Matte, Andreas Meinich, Clémence Mérouze, Ariaz Mesanza, Eline Mugaas, Therese Myran, Terje Nicolaisen, Louise Vind Nielsen, Vibeke Luther O´Rourke, Amalie Vestergaard Olsen, Linn Olsson, Ina Otzko, Gabrielle Paré, Henriette Pedersen, Kate Pendry, Niels Munk Plum, Martine Poppe, Pål Rees, Vilde Rolfsen, Sara Rönnbäck, Anna Roos, Julija Rukanskaitė, Amina Sahan, Vessna Scheff, Yang Shen, Evelin Sillén, Magnus Sjöbleke, Ingrid Granrud Skaaret, Sigmund Skard, Martin Skauen, SPACEGIRLS, Cesilie Irene Steinaa, Anne Lise Stenseth, Maria Storm-Gran, Elise Storsveen, Linn Svensson, Tegneklubben, LOCUS (Thale Fastvold & Tanja Thorjussen), Constance Tenvik, Josefine Thuresson, Magnus Tomt, Helene Torp, Linn Cecilie Ulvin, Magnus Vanebo, True Solvang Vevatne, Petrine Vinje, Vilde von Krogh, Gelawesh Waledkhani, Synnøve G. Wetten, Jessica Williams, wlkr, Tzi Li Wong, Lill Yildiz Yalcin

Project supported by the Oslo National Academy of the Arts

Legg til ekstern kalender…