Fotoutstilling med Stig Marlon Weston // Divinations

Utstillingstider
Vernissage torsdag 1.mars kl 18-20

1 – 24 Mars
Torsdag, fredag, lørdag 12:00 – 17:00

-

Divinations

Fotografiske Relikvier
Kan fotografiet være et medium for å tolke tegn og veiledning fra et religiøst og mystisk perspektiv?
Stig Marlon Weston har med dette spørsmålet oppsøkt det hellige fjellet Montserrat i Spania og tatt i bruk kameraløse teknikker for å finne svar. Fotogrammer og Kjemigrammer skaper fysiske bevis på hans funn og blir fotografiske relikvier fra et hellig sted som gjenspeiler opplevelsen av det å ha bli vist et syn eller tegn. Tegn som må tolkes for å gi mening.

I utgangspunktet er Weston opptatt av hvordan følelser og personlig tolkning farger vår forståelse av ellers nøytrale opplevelser. Når vi leser fotografier blir det også tydeliggjort hvordan kulturelle normer og mønstre leder oss til å forstå bilder innenfor bestemte rammer. Mystiske og religiøse opplevelser kan derimot strekke viljen vår til å tolke hva vi ser og ved å benytte dette som tema ønsker Weston å trekke med seg betrakterens oppmerksomhet til å også åpne seg for hvordan vi leser og forholder oss til fotografier som tolkbare sannhetsvitner også i andre sammenhenger.
-

De forskjellige bildeseriene er laget som refleksjoner over måter man kan samle tolkbare tegn for å rådføre seg med himmelske makter.

Utstillingen viser utdrag fra seriene
“Cent cims” (hundre topper) – photogrammer av steinvarder i dagslys
“Tears of St Lawrence – små kjemiske avtrykk av stein tatt fra fjelltoppene, gjengitt som meteoritter sett på nært hold.
“Landmark” – store avtrykk laget på spissen av de mest kjente fjelltoppene til Montserrat.
“Celestial” – times lange eksponeringer gjort med bittesmå pinhole kameraer som fanger lyset fra vår nærmeste stjerne.

Prosjektet “Divinations” er resultatet av Stig Marlon Weston sine to første Artist in Residence opphold i utlandet.

Legg til ekstern kalender…