Seminar: Med åpne Øyne

Bør vi la oss krenke av kunsten? Er det egentlig greit å like kunstverkene til Paul Gauguin og Edvard Munch – to kunstnere som har blitt beskyldt for å fremstille kvinner på en måte som oppleves som uakseptabel sett gjennom vår tids øyne? Det kan være vanskelig å vite hvordan vi bør reagere når vi ser kunstnernes bilder av nakne ungpiker og Gauguins fremstillinger av kulturen på Tahiti. Derfor inviterer vi til et seminar der tre fagpersoner med ulike innfallsvinkler diskuterer Gauguin og Munchs kunst.

Kunsthistoriker Sigrun Åsebø tar for seg kunstnernes kvinnefremstillinger sett i lys av deres egen samtid. Hvordan påvirket det kulturelle kvinnesynet Gauguin og Munchs kunstverk, og hva betyr utviklingen på områder som kjønnsidentitet og kvinners samfunnsrolle for hvordan vi oppfatter kunstverkene i dag?

Sosialantropolog Ingjerd Hoem forteller om Gauguins fremstillinger av befolkningen på Tahiti. Opplever vi øyboerne som eksotiske speilbilder av oss selv, slik de fremstår i Gauguins kunstverk, og er det i så fall problematisk?

Kurator Ute Kuhlemann Falck snakker om synet på tresnitt som kunstform i Gauguin og Munchs samtid. Teknikken ble oppfattet som primitiv, opprinnelig og ekte, og brukt som uttrykk for lengsel bort fra det industrialiserte samfunnet. Rundt forrige århundre kunne tresnittene til Gauguin og Munch oppfattes som provoserende, noe som kan være verdt å ha i bakhodet når vi opplever dem gjennom vår tids øyne.

Ungdomspolitiker og samfunnsdebattant Nora Jungeilges Heyerdahl kommenterer innleggene underveis.

Paul Gauguin, “Girl with fan” ©rentail, utsnitt.
Museum Folkwang, Essen, Germany

Legg til ekstern kalender…