Broen til framtiden 2018

Klimakonferansen Broen til framtiden finner sted 9. mars 2018 kl. 9-16 i Folkets hus, Oslo.

Gjennom rapporten «100 000 klimajobber» har vi vist at et grønt skifte er gjennomførbart, med mindre samfunnsøkonomiske utfordringer enn det som ofte forespeiles. På konferansen 2018 får du et nærmere innblikk i framtidens arbeidsplasser, og vi kan love deg både faglig og spirituelt påfyll til å fortsette klimakampen.

Bakteppet for konferansen er Broen til framtidens konkrete krav: en politisk styrt omstilling som skaper 100 000 klimajobber – og gir rom for å bremse oljeutvinninga.

Konferansen er gratis, og det blir enkel servering.
Påmelding nødvendig via nettlenken under, hvor det også er programoversikt.
Broen til Framtiden 2018 konferanse

Legg til ekstern kalender…