Carolina Marí Finngård & Zdenek Sopousek / 7. til 20. april

Carolina Marí Finngård har i flere år jobbet med prosjektet «Glasskår ved Middelhavet». Den tar utgangspunkt i dagens flyktningkrise ved Middelhavet. Prosjektet er sammensatt. Den består av store akvareller på papir, en serie smykker i glass og sølv, samt en installasjon. Hennes intensjon er å skape nærhet og rom for meditasjon rundt flyktningkrisen, gjennom en estetisk opplevelse preget av metafor og farge.

Akvarellene inviterer betrakteren til Carolinas personlig opplevelse av Middelhavet. En serie som viser ulike sider ved havet. Akvarellene hennes er store, malt på gulvet med lag på lag med vannfarge, i en sakte og organisk prosess. Den viser blant annet intrikate strukturer som knytter havet, mennesker og livet sammen.

Installasjonen består av glasskår plukket ved Middelhavet og en papirskulptur. I sammensettingen av disse to elementene i evig ring, ønsker Carolina å gi en kommentar på menneskets sårbarhet og det tilfeldige i hvem av oss som blir rammet av krig og flukt. Glasskårene har en symbolsk verdi. De er biter av en større helhet, knuste biter, en avrevet tilhørighet som har reist langt og over lang tid. Lik mennesker på flukt over havet.

Enkelte glasskår har Carolina integrert i sølv og gitt dem en ny form og mening. De er en metafor for håp og gjenfødelse, et symbol for disse menneskene som trøs å bli nød til å flykte fra sitt opphav, har klart å bygge et nytt liv.

Carolina Marí Finngård er født på Ibiza, Spania. I 1996 ble hun utdannet illustratør i Barcelona og frem til 2009 har hun jobbet ved flere norske forlag som illustratør. I 2004 ble hun utdannet med hovedfag, avdeling metall, fra Kunsthøgskolen i Oslo. Carolina har deltatt på flere kollektive utstillinger i Oslo og i utlandet. Hun er innkjøpt av Det Nasjonale Biblioteket. Høsten 2018 kommer hun til å ha separatutstilling med «Glasskår ved Middelhavet» på Ibiza, Spania.

Zdenek Sopousek er født og oppvokst i Praha, Tsjekkia, og har vært bosatt i Norge siden 1982. Sin kunstnerisk hovedutdannelse har han fra Christiania Friakademi i Oslo, med Jan Cato Bøttger som hovedlærer fra 2002 til 2007. Sopousek har deltatt i flere kollektive utstillinger i både Oslo, England, Luxemburg og i Tyskland.

Hans stemningsfulle malerier kan grense mellom det absolutt vakre og det absolutt mindre pene. Han er opptatt av en verden sett fra en vinkel preget av ubevissthet. Maleriene bærer med seg et fremmed landskap hvor det er plass til hans personlig univers. Denne fantasiverdenen avbilder dyriske og menneskelignende skikkelser i relasjon til hverandre. Underjordisk natur – et mysterium hvor livet med sine særegne skikkelser er avvikende fra menneskets natur, men likevel ligner på den. Selv om maleriene hans ikke er av ren figurativ karakter, så er de i stor grad bygget på klassiske, grammatiske prinsipper som kontrapunktisk fargemessig- og formmessig bilderom. Dette gir ham muligheter til å skape dynamikk i bildene for å understreke intensjoner. Dette er den drivende faktoren i maleprosessen.

Ved oppspenning av egne lerret bruker han 100 % ren linduk, hud-lim og akrylpreparatur. Han bruker rene pigmenter av høy kvalitet som han selv river sammen med ren kaldpresset linolje.

Velkommen til vernissage lørdag 7. april kl. 15.00 til 17.00
Åpningstider ellers: Onsdag til søndag 13.00 til 17.00
Utstillingen kan oppleves t.o.m. fredag 20. april 2018

Legg til ekstern kalender…