The Feedback Loop, Sara Eliassen

Sara Eliassen i samtale med kurator Natalie Hope O’Donnell om bakgrunnen for prosjektet «The Feedback Loop» for «Munchmuseet i bevegelse». Med visning av utdrag fra Eliassens tidligere arbeider, samt klipp fra «Norgesfilmene», «Welcome to America» og annet referansemateriale for prosjektet.

Sara Eliassen (f. 1977) arbeider både som billedkunstner og filmskaper i Oslo, Mexico City og New York. Hun har en leken, men kritisk tilnærming til hvordan levende bilder, skjerm og teknologi påvirker våre blikk, bevegelser og tankeprosesser.

I dagens digitale samfunn finnes skjermer og levende bilder overalt. Eliassens tredelte prosjekt The Feedback Loop er en utforskning av det visuelle språket som brukes i offentlige rom, og hvordan de levende bildene vi omgir oss med fungerer som medprodusenter av våre personlige og kollektive minner. Prosjektet tar utgangspunkt i en idé om at skjerm-språket ikke er nøytralt. I europeiske turist- og propagandafilmer fra 1920- og 30-tallet ble virkemidler som frykt og begjær brukt for å skape identifikasjon med visjoner om det nasjonale. The Feedback Loop undersøker hvordan elementer herfra har reist gjennom filmhistorien og fortsatt er til stede i dagens skjerm-samfunn.

The Feedback Loop starter på Munchmuseet med en serie filmvisninger, hvor en rekke eksempler fra filmhistorien blir satt sammen med nyere film- og videoarbeider som berører tematikken fra ulike vinkler. Dette er materiale og tankegods som danner bakteppe for kunstnerens egen intervensjon på skjermer i det offentlige rommet rundt Oslo S i perioden 11-17. juni. Materialet settes så sammen i en utstilling i Munchmuseet i bevegelse –Kunsthall Oslos lokaler mot slutten av prosjektperioden.

Munchmuseet i bevegelse – samtidskunst er et program med midlertidige kunstprosjekt av yngre kunstnere i ulike rom, inne og ute, i Munchmuseets nabolag.

Tidsrom: 19. april – 16. desember 2018.
-———————————————————————

19. april kl. 19:00 – Munchmuseet
Sara Eliassen i samtale med kurator Natalie Hope O’Donnell om bakgrunnen for prosjektet «The Feedback Loop» for «Munchmuseet i bevegelse». Med visning av utdrag fra Eliassens tidligere arbeider, samt klipp fra «Norgesfilmene», «Welcome to America» og annet referansemateriale for prosjektet.

31. mai kl. 19:00 – Munchmuseet
Irmgard Emmelhainz will discuss Godard’s practice and cinematic strategies primarily through looking at examples from ‘Histoire(s) du cinéma’ and ‘Ici et ailleur’.

30. august kl.19:00 – Munchmuseet
This event will look at the project ‘The Ayotzinapa Case – a cartography of violence’ as a starting point for a larger discussion on Forensic Architecture’s working methods and media technology as a tool to counter official versions of events.

25. oktober kl. 19:00 – Munchmuseet
The event will screen Lynn Hershman Leeson’s Conceiving Ada (1997) along with one of her video work. Lynn Hershman Leeson was Sara Eliassen’s professor during her MFA program at San Francisco Art Institute, and continues to be a great influence on her work. The screening will be followed by a Q&A as an exploration of Lynn Hershman Leeson’s ground-breaking work as an artist and thinker. Lynn Hershman Leeson has been making pioneering work investigating issues that are now recognized as key to the workings of society: the relationship between humans and technology, female subjectivity, surveillance, and the use of media as a tool of empowerment against censorship and political repression.

29. november kl. 19:00 – Munchmuseet
Screening of Leslie Thornton’s open-ended series ‘Peggy and Fred in Hell’ and a discussion around the post-apocalyptic as an image of the present and technology’s role in producing subjects with Sara Eliassen and Leslie Thornton.

Legg til ekstern kalender…