Thomas Sæverud - What's left behind

Galleri Haaken har gleden av å invitere til Thomas Sæveruds utstilling “What’s left behind”.

Til tross for at Thomas Sæverud maler i transparente lag uten vesentlige spor av pensel, er maleriene likevel forankret i en gestisk og fysisk arbeidsmåte. Sæverud tenker seg maleriet som et avtrykk av kroppen, som en slags fysisk dans der kroppens rekkevidde og bevegelser setter premissene for bildenes størrelse og formenes morfologi: De fleste maleriene i utstillingen “What’s left behind” er 1.50 cm høye. Metoden er den samme som tidligere: Sæverud tegner fremdeles med utgangspunkt i tape som fjernes i etterkant og forholder seg til egne bilder som titteskap heller enn som flater. Han jobber med et illusjonistisk rom til tross for at bildene som produseres ikke er illusjonistiske. Et vesentlig premiss for det abstrakte maleriet er at fargen er rom; at den leses romlig. I likhet med andre som arbeider i et abstrakt formspråk formidler også Sæverud fargen som en slags døråpner og etter mange års praksis er det tydelig at hans forståelse av kontrasten mellom kaldt og varmt og fargenes iboende kvaliteter er utvidet . Utstillingens tittel “What’s left behind” kan peke på at det ferdige maleriet er en konsekvens av en prosess som er overstått og forlatt. Men, også at den samme prosessen har et element av introspeksjon og personlig bearbeiding. Dermed kan formale begreper som lys-mørke, åpen-fortettet, klar-diffus også leses som mentale størrelser.

Legg til ekstern kalender…