VR Oslo - Women in VR, Forskningsparken onsdag 23.5. kl. 12

VR Oslo inviterer alle interesserte til arrangementet Women in VR på Forskningsparken onsdag 23. mai. Vi ønsker å rette søkelys på kvinners roller innen virtuell virkelighet (VR), teknologiutvikling og entreprenørskap, og alle innleggsholderne er kvinner som jobber innen disse feltene.

Velkommen til Gaustadalleen 21 onsdag 23. mai kl. 12 (åpent fra kl. 11).

Legg til ekstern kalender…