Eksamenskonsert Ingebjørg Loe Bjørnstad

Ingebjørg avsluttar to års masterstudier på Norges musikkhøgskole, avdeling for improvisasjon og jazz, med eksamenskonsert i BUL-salen på Nynorskens hus.
Ho har utforska lydane i stemma si og språket sitt, og grensene mellom tekst, song, musikk og språk.
Publikum vil få høyra noko av dette i ein improvisert setting, solo og akustisk.
Velkomen!

Legg til ekstern kalender…