Rusreformkonferansen

De fleste norske partier snakker om behovet for en “rusreform”, og flere partier har programfestet at de ønsker å flytte ansvaret for oppfølging av rusmiddelbrukere fra justis- til helsesektoren.

Flere partier trekker også Portugal frem som et forbilde. Samtidig ser vi et behov for mer kunnskap om hva Portugalmodellen er, hvilke deler av den som har fungert og ikke, hva vi kan lære av den og hvordan den kan forbedres ved en eventuell norsk rusreform.

Foredrag:

Åpningstale ved Manuel Cardoso, visegeneralsekretær, Direktoratet for koordinering av narkotika- og alkoholmisbruk i Portugal (SICAD).

*Hvorfor trenger vi en rusreform og hvilke utfordringer skal rusreformutvalget svare på? *- Helseminister Bent Høie

*Hva bør være målene for ruspolitikken? *- Ole Martin Moen, forsker i filosofi ved Universitetet i Oslo

Hva må endres for å få en tryggere ruspolitikk? Hva slags tilbud trenger brukerne? – Arild Knutsen, leder av Foreningen for en Human Narkotikapolitikk og Ronny Bjørnestad fra ProLAR-Nett

Experiences from Law Enforcement Assisted Diversion (LEAD) – from an enforcement based to a health-based approach in the police.
Mange amerikanske byer tar grep for å redusere de negative effektene av kriminalisering. LEAD er en ny strategi for å forbedre offentlig sikkerhet og helse der man tilbyr hjelp fremfor straff for utvalgte mindre alvorlige lovbrudd. James Pugel var midlertidig politimester for Politiet i Seattle og sjefsassistent på King County Sheriff’s Office, og har ledet implementeringen av LEAD i begge disse store politienhetene.

Debatt: Hvordan bør unge som bruker rusmidler møtes av Politiet og hvilke suksesskriterier bør forebyggingen ha? – Bård Dyrdal fra LEAP og Torbjørn Trommestad fra Norsk Narkotikapolitiforening

*What are the keys to Switzerland’s success in substitution treatment? *- Marc Vogel, overlege ved senter for avhengighetslidelser, UPK Basel

Cannabis Social Clubs i Belgia – Anne Line Bretteville-Jensen, FHI

*Hva kan man lære fra samfunnsforskningen når en ny ruspolitikk skal utformes? *- Ole Røgeberg samfunnsøkonom og seniorforsker, Frischsenteret

Se hele programmet: https://www.nordicreform.com/program

Legg til ekstern kalender…