The Joy of Meditation (Retreat 1.5 h from Oslo, 2 Nights)

Norsk:

Mennesker i alle aldre og med ulik bakgrunn søker seg til buddhistisk meditasjon, ikke bare for å forstå filosofien bak et lykkelig liv, men også for å kunne lære de praktiske måtene å oppnå permanent lykke.

Hemmeligheten er enkel. Kilden til lykke ligger i vårt eget sinn og spesielt i evnen til å kunne beholde et fredfullt sinn. Når vårt sinn er fredfullt er også vi lykkelige.

Lær hvordan du kan utvikle og dyrke fredfulle og positive sinnstilstander gjennom ulike meditasjoner og hvordan du kan gi slipp på negative sinnstilstander.
Oppdag metoden for å utvikkle permanent indre ro
Ett retrett gir perfekte omstendigheter for meditasjon og er en spesiell mulighet for å oppnå trygghet på ditt eget potensiale.

Dette retrett vil bli veiledet av vår hovedlærer, Gen Kelsang Dragpa. Han er en moderne Kadampa buddhist munk og nasjonal åndelig direktør for Norden. Han mottok ordinasjon i 1993 fra ærverdige Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche og er en av hans mest erfarne disipler. Gen Dragpa har i mange år undervist i Nederland, Storbritannia, Belgia og Frankrike. Han underviser på en praktisk og forståelig måte som gir dype løsninger på våre hverdagslige problemer.

English:

People of all ages and backgrounds are turning to Buddhist meditation to provide not only the philosophy for a happy life but the practical skills to accomplish it.

The secret is simple, the source of our happiness lies within our own mind and especially in being able to keep a peaceful mind. When our mind is peaceful we are happy.

Learn how to develop and cultivate peaceful and positive states of mind through various meditation practices and let go of negative states of mind
Discover the inner tranquility and abide within the peace of your own mind.
Retreat provides perfect meditation conditions and is a special opportunity for gaining deep experience and confidence in our potential. Focus on the peace and inner spiritual experience of retreat and return to daily life refreshed, inspired and recharged.

This retreat will be guided by our Resident Teacher, Gen Kelsang Dragpa. He is a Modern Kadampa Buddhist monk and the National Spiritual Director of the Nordic Region. He received ordination in 1993 from Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche and is one of his most senior disciples. Gen Dragpa has taught extensively in the Netherlands, UK, Belgium and France. His teachings are very practical and easy to understand. They offer profound solutions to our everyday problems.

The retreat will include periods of silence.

All teachings will be in English.

Legg til ekstern kalender…