SAMT: Forum for samtidsmusikkaktører

Samtale + minikonsert, gratis inngang.

nyMusikk inviterer til diskusjon om utfordringer knyttet til det å utøve profesjonell virksomhet på kunstmusikkfeltet.


Foto: Anne Valeur.

nyMusikk får med jevne mellomrom innspill om å koordinere et møte for musikere, komponister, lydkunstnere, arrangører og andre som arbeider i samtidsmusikkfeltet. Dette rommer en svært sammensatt gruppe, fra ensembler, frilansere, enkeltpersoner og grupper, alle med ulike behov og arbeidsvilkår.

Vi tar utfordringen, og inviterer derfor til et åpent møte for det norske samtidsmusikkfeltet på nyMusikk-kontoret i Platous gate 18, 31. august kl. 19:00.

Møtet blir en pilot for et mulig årlig tiltak, og starter med et svært åpent spørsmål:

Hvordan lage et best mulig økosystem for samtidsmusikk i Norge?

Vi har invitert tre innledere for å starte samtalen:

Ane Marte Sørlien Holen, frilans slagverker
Thorbjørn Tønder Hansen, kunstnerisk leder Ultima
Therese Birkelund Ulvo, komponist

Kvelden avsluttes med minikonsert med Morten Barrikmo og Ole-Henrik Moe jr.

Facebook-event

Legg til ekstern kalender…