Igangsettende skrivekurs med Gro Dahle.

Idéskriving, igangsetting, humor og dimensjon!
Skrivekurs med Gro Dahle, finne ideer, begynne prosjekter, komme i gang med skriving!
Mandag, tirsdag, onsdag uke 44, mandag 29. – onsdag 31. oktober 2018 på Hotell Borge

Dette skrivekurset er et grunnkurs i kreativ skriving, et igangsettingskurs, et idékurs. Vi arbeider oss raskt gjennom førti, femti, seksti språk-leker og oppgaver i famle-fase-skriving for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall og begynnelser. Tanken er å bli bevisst muligheter og lære teknikker ved å skrive oss gjennom en del grep, noe som gjør deltagerne kjent med strategier som kan brukes for idéskaping og kreativ igangsettelse av tankeprosesser som kan anvendes i skjønnlitteratur, teater, bildekunst, video/filmproduksjon, fagskriving, journalistikk, taler, sanger og reklame. Skribenter kan også bruke kurset som et produksjonskurs for å skrive nytt materiale, nye tekster eller skrive videre på tekstprosjekter som er i gang eller som har stoppa opp.

Gå inn på lenken for å få mer informasjon

Kursene til Gro Dahle er for alle.

Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere.

Legg til ekstern kalender…