Fredrik Værslev - Fredrik Værslev as I Imagine Him

Astrup Fearnley Museet har gleden av å presentere en soloutstilling med den norske samtidskunstneren Fredrik Værslev (f. 1979).

Værslev oppnådde tidlig et gjennombrudd på den internasjonale kunstscenen. Arbeiderne hans beveger seg mellom ulike maleriske tradisjoner, og er kjennetegnet av et insisterende fokus på selve maleprosessen. Verkene tar gjerne utgangpunkt i møtet mellom arkitektur og maleri og tar form som maleriske gjengivelser av motiver fra kunstnerens hverdag. Maleriene beveger seg ofte mellom abstraksjon og representasjon, slik som gjennombruddserien med Terrazzo-maleriene som imiterer visualiteten i italienske steingulv og samtidig påkaller ekspressiviteten og spontaniteten i den abstrakte ekspresjonismen. Canopy-serien minner om modernismen og dens stripemalerier, men tar utgangspunkt i markisene fra kunstnerens barndomshjem. Værslev tematiserer og utfordrer stadig selve maleprosessen f.eks. ved å la maleriene preges av utendørs værforhold eller ved å ta i bruk utradisjonelle maleredskap, som defekte spraykanner eller oppmalingsverktøy for veier og idrettsbaner. Utstillingen på Astrup Fearnley Museet høsten 2018 vil inkludere et representativt utvalg fra Værslevs kunstneriske produksjon det siste tiåret.

Kuratorer: Gunnar B. Kvaran og Therese Möllenhoff

Legg til ekstern kalender…