Prindsenkvartalet - I sentrum for morgendagens Oslo

PROGRAM:

Kl 18:15-18:35: Prindsen – de fattiges kvartal
Historisk foredrag ved Caroline Juterud (Oslo Byarkiv).

Kl 18:45-19:30: Panelsamtale: Muligheter, utfordringer og visjoner for Prindsen-kvartalet. I panelet:

  • Rasmus R. Reinvang, byrådssekretær for byutvikling (MdG)
  • Sverre Landmark, direktør for samfunn og plan i Aspelin Ramm
  • Runar Eggesvik, gründer av Prindsen Hage
  • Hilde Sponheim, daglig leder i LPO arkitekter
  • Wenche Blomberg, aktivist i Prindsens venner

Ordstyrer: Geir Rognlien Elgvin (Moment).

Vi spør:

  • Hva slags aktiviteter er det plass til i Prindsenkvartalet?
  • Hvilke muligheter og utfordringer ligger knyttet til områdets historiske arv?
  • Står ønsket om å bevare i motsetning til visjonen om et nytt kulturelt kraftsentrum midt i byen?

Bakgrunn:
Prindsen-kvartalet et område med en spesiell historie. Det ble anlagt som forlystelsesområde for Danskekongen, men i 200 år har det vært sentrum for aktiviteter og tiltak knytta til samfunnets fattige og utstøtte, som galehus, fengsel og arbeidsanstalt, og huser i dag Aktivitetshuset Prindsen for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer i bydel Grünerløkka.

De siste årene har Prindsen-kvartalet også blitt arena for ny kulturaktivitet representert ved blant annet Gåsa, Misfornøyelsesbar og med Prindsen Hage som siste tilskudd. Før Prindsen Hage ble etablert var hagen en mørk og lukket park, preget av manglende tilsyn, og utilgjengelig for den jevne Oslo-borger. Området rommer også mindre nisjebedrifter som Indre Oslo Matforedling, sykkelverkstedet Retour, designstudioet Growlab Oslo og møbelprodusenten Herman Miller.

Legg til ekstern kalender…