LYRIKKEN I MUSIKKEN: Classic Album Sundays presenterer Kate Bush ‘The Sensual World’ (EMI, 1989) m/Colleen "Cosmo" Murphy

Serien “Lyrikken i musikken” tar for seg ulike sider ved skrivekunsten innenfor musikken. Vi hører på plater og ser nærmere på hvordan artister, album og låter kan ha vært med på å endre litteraturen gjennom lyrikk og sangtekst, både “her hjemme” og “der ute”. (*For english, scroll to bottom)

KATE BUSH
…er en artist som gjennom hele karrieren har latt seg inspirere av ulike former for språk; av fuglesang, av fortellerteknikker og scener fra film eller tv-serier, og ikke minst tekster av ulike forfattere. Hennes første singel, Wuthering Heights (1978), baserte seg på Emily Jane Brontës klassiske roman fra 1847 med samme navn. På Bush’ sjette utgivelse The Sensual World (1989) har hun blant annet tatt utgangspunkt i James Joyces Ulysses og William Blakes Jerusalem. På Lionheart (1978) er J. M. Barries Peter Pan representert i In Search of Peter Pan (en sang som forøvrig også siterer When You Wish Upon a Star fra Disneyfilmen Pinocchio).

COSMO
Sammen med Colleen “Cosmo” Murphy, kvinnen bak lytteklubben Classic Album Sundays og plateselskapet Bitches Brew, tar vi en bred lytt på Kate Bush, med låter fra flere av hennes i alt 10 studioalbum. Vi gjør dykk inn hennes metoder og inspirasjonskilder gjennom 40 år, før vi avslutter seansen med å høre The Sensual World slik vi liker å gjøre det; analogt, fra begynnelse til slutt, på vårt audiofile lydanlegg.

AUDIOMENY (leveres av Duet Audio)
- PLATESPILLER: Dr. Feickert Blackbird
- TONEARM: Jelko 750 LB 12”
- PICKUP: Dynavector XX2 MK2
- FORFORSTERKER: Ayon Auris
- EFFEKTFORSTERKERE: 4 x Auralic Merak mono blocks (2×800 Watt)
- HØYTTALERE: Piega Classic 80.2
- SIGNALKABLER: Midas Reference Flavia
- HØYTTALERKABLER: Midas Reference Silje
- STRØMFORDELER: Isol-8

*in english:

The series LYRIKKEN I MUSIKKEN dig into different aspects of the art of writing within the music. We listen to records and take a look at how artists, albums and songs may have changed the literature through lyrics and songtexts.

KATE BUSH
…is an artist who has been inspired by various forms of language throughout her career; of birds song, narrative techniques and scenes from movies or TV shows, or texts by various authors. Her first single, Wuthering Heights (1978), was based on Emily Jane Brontë’s classic novel from 1847 with the same name. On Bush’s sixth release The Sensual World (1989), we find songs based on James Joyces Ulysses and William Blakes’ Jerusalem. On Lionheart (1978), J. M. Barries Peter Pan is represented in In Search of Peter Pan (a song that also cites When You Wish Upon a Star from the Disneyfilm Pinocchio).

COSMO
Together with Colleen “Cosmo” Murphy, founder of Classic Album Sundays and the record label Bitches Brew, we take a broad look into Kate Bush’s recordings, featuring songs from several of her 10 studio albums. We dive into her methods and inspiration for 40 years before we end our session by hearing ‘The Sensual World’ the way we like to do it; from beginning to end, analog, on our Dr. Feickert Blackbird turntable, accompanied by sound moleculists Duet Audio’s superb hi-fi system.

AUDIO MENU
- Cartridge: Dynavector XX2 MK2
- Turntable: Dr. Feickert Blackbird
- Tone arm: Jelco750 LB 12″
- Preamp: 4 x Monoblocks Auralic Merak 2×800W
- Integrated Amp with phono stage: Ayon Auris
- Loudspeakers: Piega Classic 80.2
- Interconnects: Midas Reference Flavia
- Speaker Cable: Midas Reference Silje
- Power Conditioner: Isol-8

Legg til ekstern kalender…