Balkanisering av Europa - foredrag av Sylo Taraku

Sylo Taraku flyktet fra krigen på Balkan til Norge på 1990-tallet og omfavnet håpet om at mer

internasjonalt samarbeid skulle skape en fredeligere verden. Men nå er han urolig over tendenser til polarisering i Europa. Brexit og spenningen mellom Brussel og Visegrad-landene er tydelige tegn på økt splittelse. Vest står mot Øst – igjen. Samtidig er det tradisjonelle skillet mellom høyre og venstre i ferd med å bli erstattet av et skille mellom nasjonalister og globalister.

Trygge, homogene samfunn blir mer mangfoldige, noe som skaper identitetskonflikter og uro. Sosiale og alternative medier deler offentligheten i parallelle meningskorridorer. Hvordan bør vi forholde oss til det nye sosiale og politiske landskapet vi befinner oss i? Og hvordan stoppe polariseringen og forsvare det liberale demokratiet? Det er sentrale spørsmål i Sylo Tarakus bok og presentasjon.

Sylo Taraku er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen, og jobber til daglig som rådgiver i Tankesmien Agenda. Han er opprinnelig fra Kosovo og har tidligere jobbet i NOAS, UDI og Den norske Helsingforskomiteen. Han er aktuell med boken Balkanisering av Europa – hvordan populisme og innvandring splitter oss.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Organisert i samarbeid med Oslo Folkeakademi.

Legg til ekstern kalender…