Peisprat hos Oslo arkitektforening

Hvilken rolle kan arkitekturutstillinger spille i utviklingen av arkitekturfaget og arkitekturproduksjonen? Velkommen til peisprat i Oslo arkitektforenings peisestue.

Over hele verden øker stadig antallet arkitekturutstillinger, arkitekturarrangementer og arkitekturpublikasjoner. Enkelte mener det kaster lys over viktige spørsmål som i liten grad stilles i det daglige arbeidet, og samtidig åpner opp arkitektursamtalen for et bredere publikum. Andre ser den voksende biennale-boblen, med jetset-kuratorer og utilgjengelige temaer, som et symptom på en introvert arkitekturprofesjon.

Hvor er balansepunktet? Hvem kan vel egentlig si at de har blitt like berørt av arkitektur på utstilling som arkitektur i seg?

Oslo arkitektforening og Oslo arkitekturtriennale inviterer til Peisprat. Vi samles ved peisen for å dele hverandres selskap og kunnskap rundt spørsmål om arkitekturkulturens formål, ansvar og potensial.

Samtalen foregår på engelsk. Info om paneldeltakere kommer.

Legg til ekstern kalender…