Eksplosive våpen dreper - foredrag

Noen mennesker lever i krigssoner – i utrygghet og risiko. Når byer bombes er over nitti prosent av de som dør og skades, sivile. Flukt er ikke alltid et alternativ.

Bruken av eksplosive våpen i tettbygde strøk er ikke nødvendigvis ulovlig. Men de gjør enorm skade, særlig i urbane strøk, og Norsk folkehjelp mener det burde vært strengere regulert.

Onsdag 24. oktober kl 18.00 kommer Norsk Folkehjelps rådgiver Rasmus Sandvoll Weschke til Deichman Torshov for å fortelle om deres politiske jobb for å forsøke å stanse bruken av eksplosive våpen i tettbebygde strøk, og om deres beskyttelsesprogram, hvor de forsøker å lære sivile barn og voksne hva de selv kan gjøre for å øke sjansen for å overleve i en krigssone.

Arrangementet er gratis og holdes i samarbeid med Oslo Folkeakademi og Norsk Folkehjelp.

Forsidebilde er tatt av Marcel Lelienhof for Norsk Folkehjelp

Legg til ekstern kalender…