Eilert Sundts forskningspris 2018: Jon Erik Dølvik

Dølvik har jobbet i Fafo siden starten i 1983. Han skrev sin magistergrad om Yrke, utdanning og kvalifikasjoner og sin doktorgrad om internasjonal fagbevegelse.

Hans faglige kjerneområder dreier seg om sammenligning av nordiske og europeiske arbeidslivsregimer, kollektive forhandlinger, trepartssamarbeid, arbeidsmigrasjon og politisk økonomi. Alle områder som er helt sentrale forarbeiderbevegelsen og som Eilert Sundts forskningspriser er opprettet for å oppmuntre, belyse og belønne.

Dølviks posisjon i Norden var høyst sannsynlig en viktig grunn til at Fafo i 2012 ble bedt om å lede SAMAKS store «NordMod-2030 prosjekt» som er blitt et vesentlig grunnlag for kunnskap og skolering i utviklingen av neste generasjons ledere i nordisk arbeiderbevegelse. Som del av ledergruppen på Fafo skrev Dølvik den innledende rapporten «Grunnpillarene i de nordiske modellene" som i dag er pensum ved en rekke nordiske universiteter. Han bidro til rapporten om «De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – udfordringer og perspektiver» (utgitt på engelsk på ETUI), sluttrapporten «Den nordiske modellen mot 2030: Et nytt kapittel?», samt veiledning og kvalitetssikring av en rekke av de øvrige NordMod-rapportene.

Da Fafo så i 2017 gikk seirende ut av Nordisk Ministerråds anbuds-konkurranse om det fireårige prosjektet «Nordic Future of Work» Fikk Dølvik det faglige leder-ansvaret for forskere fra 7 universiteteter i de fem nordiske landene om hva digitalisering, robotisering og andre trender kan bety for arbeidslivet i Norden de kommende tiår. Dette indikerer det at vi kan se fram til bidrag fra Dølvik på kjerneområder for utviklingen i arbeidslivet i mange år framover.

For norsk arbeiderbevegelse er kunnskap om verdien av samarbeidsmodellen i arbeidslivet kritisk for å bevare og utvikle vår velferdsmodell. Oslo Arbeidersamfunn hedrer Jon Erik Dølvik med Eilert Sundts forskningspris for 2018. Foruten diplom er prisen på kr 30.000 som vil overrekkes arrangementet.

Møtet er åpent for alle og gratis.

Legg til ekstern kalender…