Demonstrasjon for abortloven

Saken i korte trekk: 18.10 2018 uttaler Erna Solberg til VG at hun er klar til å kunne gi KrF støtte til et forbud mot såkalt “tvillingabort” innenfor 12 svangerskapsuke – også kalt fosterreduksjon, – i tilfelle av flerlinger, der mor ønsker å redusere antall foster hun bærer.

Hun uttaler samtidig at hun er åpen for endringer i bestemmelsen som gir rett til abort i tilfeller der fosteret diagnostiseres med alvorlig sykdom eller alvorlig funksjonsvanske, som angitt i abortlovens paragraf 2C: Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.

Legg til ekstern kalender…