Ikke rør abortloven!

Dagens regjering synes tydeligvis det er viktigere å beholde regjeringsmakta enn at kvinner skal få beholde selvråderetten over egen kropp og eget liv. Menneskerettigheter og prinsipper er visst ikke så viktige når regjeringskontordøra er i ferd med å smekke igjen. Man dekker seg bak ord som “sorteringssamfunn” og “inkludering” samtidig som man skruppel- og samvittighetsløst kutter i støtteordningene som pleiepenger og fysioterapi og nekter å skru opp barnetrygda.

La oss slå ring om dagens abortlov og stole på at kvinner er moralske og kapable vesener som vet hva som er best for seg selv og hva de selv kan makte. Nei til innskrenkninger i abortloven.

Det kommer tegnspråktolk til demonstrasjonen i Oslo.

Legg til ekstern kalender…